Đăng Nhập Nhận Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Nhân sĩ chỉ cần đăng nhập hằng ngày và tích lũy số ngày đăng nhập sẽ nhận ngay những phần quà cực hữu ích nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 05/09 đến ngày 09/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Đăng nhập vào game mỗi ngày và tích lũy đăng nhập sẽ nhận được thưởng
  • Lưu ý hàng ngày phải tiến hành đăng nhập lại để hệ thống ghi nhận.
  • Phần quà BQT sẽ tổng hợp và gửi về thư sau 3-5 ngày kết thúc sự kiện.

Phần quà

  • Phần quà đăng nhập hằng ngày

Gói quà

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Đăng nhập mỗi ngày        

 

Kỳ Trân Dị Bảo

1

  • Phần quà tích lũy đăng nhập đủ 5 ngày

Gói quà

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích lũy đăng nhập 5 ngày

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Vân Nhai Lệnh

2