Tuyệt Thế Bảo Hạp

Trân Các sẽ cập nhật gói Tuyệt Thế Bảo Hạp, mở ra ngẫu nhiên nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

  • Từ ngày 19/01/2021.

Phạm vi

  • Máy chủ mới Trương Tam Phong.

Nội dung

  • Trân Các cập nhật gói Tuyệt Thế Bảo Hạp giá 3 Vàng.
  • Gói Tuyệt Thế Bảo Hạp mở ra ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng hấp dẫn sau: 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Tuyết Liên Đan

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

1

Khóa

Thẻ Cạo Phong Vật Chí 1 Sao

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

1

Không khóa

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

1

Khóa

Thẻ Đổi Quà

1

Khóa

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

1

Không khóa

Kim Giáp Chiến Phi

1

Không khóa

Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn

1

Không khóa

Quy Cận Đao

1

Không khóa

Bạch Long Câu

1

Không khóa