Tích lũy nạp Vàng

Chào đón các vị tân nhân sĩ bước đầu gia nhập vào máy chủ Tiểu Long Nữ, Bổn Trang xin được giới thiệu đến quý vị một sự kiện vô cùng hấp dẫn với những phần quà giá trị. 

Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng, đặc biệt áp dụng duy nhất tại máy chủ Tiểu Long Nữ, sẽ được Bổn Trang bật mí sau nhé!  

Thời gian

 • Sau khi mở máy chủ ngày 24/07 đến 23h59 ngày 28/07/2019.

Phạm vi

 • Máy chủ mới Tiểu Long Nữ.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Đặc biệt, lần này sẽ có thêm ưu đãi mới, khi nạp đủ mốc 3000 Vàng (lần 1), chư vị nhân sĩ có thể tiến hành nạp Vàng (lần 2) để nhận thêm toàn bộ mốc thưởng một lần nữa.
 • Đặc biệt khi nạp đạt 3000 Vàng lần 2 sẽ nhận được thêm Phi phong Tinh Trần Ảo Không Phi.
 • Lưu ý: Lần 2 phải nạp đủ 3000 Vàng mới nhận được thưởng. Nạp dưới 3000 Vàng sẽ không nhận được phần thưởng.

Phần quà

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

100

Võ học "Viêm Dương Đao"

1

Không khóa

Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa)

2

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

20

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

3

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

200

PVC Tú Xuân Đao

1

Không khóa

Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa)

3

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

30

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

500

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

2

Không khóa

Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa)

5

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

50

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

1000

PVC Chu Cẩm Tuyết Điêu

1

Không khóa

Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa)

5

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

7

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

100

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

3000

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa)

5

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

150

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

150

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

Lưu ý

 • Phong Vật Chí Lễ Hoa (Vừa): Mở ra nhận được 10 Thẻ Thu Thập PVC. Thẻ Thu Thập PVC mở ra có tỉ lệ nhận được Thẻ Đổi PVC Chí Tôn.
 • Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan tăng 10.000 chân khí (không giới hạn chân khí trong ngày).

*Một vài hình ảnh 

 • Tinh Trần Ảo Không Phi

 

 

 • Viêm Dương Đao Pháp (Đơn đao)

 

 

 • Tú Xuân Đao (PVC 2 sao đơn đao)