chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Thần Điêu Hiệp Lữ

Những cặp đôi nào tổ chức tiệc cưới trong những ngày đầu ra mắt máy chủ mới Tiểu Long Nữ, không chỉ nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người mà còn mang về phần quà thưởng đặc biệt dành riêng cho cặp đôi đó!

Thời gian

  • Từ ngày 24/07 đến 23h59 07/08/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ Tiểu Long Nữ.

Nội dung

  • Mừng máy chủ Tiểu Long Nữ, trong thời gian sự kiện các cặp đôi khi tổ chức tiệc cưới Cử Án Tề Mi sẽ nhận được phần thưởng cặp Song Điêu.
  • Chỉ áp dụng hình thức cưới: Cử Án Tề Mi 9Đ999L.
  • Sau khi hoàn thành tiệc cưới, người chơi cung cấp hình ảnh về site hỗ trợ để nhận thưởng.

Phần thưởng

Áp dụng cho nhân vật Nam

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thần Điêu (7 ngày)

1

Phiếu Đổi Bạc Thường (Đạo cụ xây gia viên)

1

Điểm Chúc Phúc

850

Tôn hiệu Trên Trời Nguyện Làm Chim Liền Cánh

1

Áp dụng cho nhân vật Nữ

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thần Điêu (7 ngày)

1

Điểm Chúc Phúc

850

Tôn hiệu Dưới Đất Nguyện Làm Cây Liền Cành

1

*Hình ảnh Tôn hiệu Dưới Đất Nguyện Làm Cây Liền Cành và Trên Trời Làm Chim Liền Cánh