chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Bang hội tranh bá

Không chỉ là cơ hội để quý nhân sĩ bốn phương giao lưu gặp gỡ, tôn vinh sức mạnh tập thể, thể hiện bản lĩnh anh hào, sự kiện Bang hội tranh bá còn là cơ hội để các Bang chủ thể hiện tài năng lãnh đạo kiệt xuất của mình.

Bang hội quyết chí đồng lòng, cùng chinh phục Bang Hội Tranh Bá!

Thời gian

 • Sau khi mở máy chủ ngày 24/07 đến 11h00 ngày 07/08/2019.

Phạm vi

 • Máy chủ Tiểu Long Nữ.

Nội dung

- Trong thế giới Cửu Âm Chân Kinh, bang hội là một phần không thể thiếu để cùng nhau trải nghiệm và như là ngôi nhà thứ 2 của mọi quý nhân sĩ.

- Sau 2 tuần các Bang hội đạt các điều kiện là Bang hội đạt cấp 2, có lãnh thổ và số thành viên bang đạt 100 trở lên thì sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

- Điều kiện tham gia: Sau khi kết thúc sự kiện những Bang hội đạt đủ 3 điều kiện sau:

 • Bang hội đạt cấp 2
 • Bang hội có lãnh thổ
 • Số thành viên bang đạt 100 trở lên.

Quy tắc tính điểm xếp hạng

Điều kiện

Điểm

Cấp bang

Bang cấp 3

100

Bang cấp 2

50

Thực lực "Kỳ Tài Xuất Chúng"

Đạt 200 thành viên

200

Đạt 150 thành viên

150

Đạt 120 thành viên

120

Đạt 100 thành viên

100

Đạt 80 thành viên

80

Địa bàn

Lớn

150

Trung

100

Nhỏ

50

BXH Quy Mô Bang Hội

Hạng 1

100

Hạng 2

70

Hạng 3

50

Hạng 4 - 10

30

BXH Vận Tiêu (Tuần 1)

Hạng 1

100

Hạng 2

70

Hạng 3

50

Hạng 4 - 10

30

BXH Vận Tiêu (Tuần 2)

Hạng 1

100

Hạng 2

70

Hạng 3

50

Hạng 4 - 10

30

Bang chiến

Thắng

50/trận

Thua

30/trận

 

Lưu ý
 • Cấp bang, BHX Quy mô bang: BQT sẽ dựa vào BXH Bang hội đúng vào lúc 11:00 ngày 07/08/2019 để tổng kết.
 • BXH Vận Tiêu (Tuần 1): BQT sẽ dựa vào BXH Vận tiêu đúng vào lúc 11:00 ngày 31/07/2019 để tổng kết.
 • BXH Vận Tiêu (Tuần 2): BQT sẽ dựa vào BXH Vận tiêu đúng vào lúc 11:00 ngày 07/08/2019 để tổng kết.
 • Bảng điểm BQT sẽ cập nhật mỗi ngày tại đây

Quy tắc xếp hạng cùng điểm số

 • Sau khi kết thúc sự kiện nếu từ 2 bang hội trở lên có cùng điểm số thì sẽ xét lần lượt các điều kiện tính điểm để tìm ra bang hội hạng cao hơn như sau: Cấp bang -> Địa bàn  -> Thực lực kỳ tài xuất chúng -> BHX Quy mô bang -> BXH Vận tiêu (tuần 1) -> BXH Vận tiêu (tuần 2) rồi mới đến số trận thắng Bang chiến.

Ví dụ: Bang A và B đều 500 điểm. Bang nào có Base cao hơn sẽ giành hạng cao hơn. Nếu vẫn đồng hạng thì sẽ tính đến các điều kiện tiếp theo.

Phần thưởng

Phần thưởng dành cho Bang chủ

Hạng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1

PVC Sư Tử Thông

1

Không khóa

Tôn hiệu "Độc Cô Cầu Bại" (30 ngày)

1

Khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Không khóa

Tuyệt địa (30 ngày)

1

Khóa

Túi Bệ Rèn

5

Khóa

Di Thân Đan

50

Khóa

Hạng 2

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Không khóa

Tôn hiệu "Thiên Hạ Vô Song" (30 ngày)

1

Khóa

Túi Bệ Rèn

3

Khóa

Tuyệt địa (30 ngày)

1

Khóa

Di Thân Đan

30

Khóa

Hạng 3

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Không khóa

Tôn hiệu "Huyết Ảnh Nhân Đồ" (30 ngày)

1

Khóa

Túi Bệ Rèn

2

Khóa

Tuyệt địa (30 ngày)

1

Khóa

Di Thân Đan

20

Khóa

Hạng 4 - 10

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Di Thân Đan

10

Khóa

Phần thưởng dành cho tất cả thành viên bang

Hạng

Vật phẩm

 Hình ảnh

Số lượng

Hạng 1

Tuyệt Địa (14 ngày)

1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Di Thân Đan

50

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

40

Hạng 2

Tuyệt Địa (14 ngày)

1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Di Thân Đan

30

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

40

Hạng 3

Tuyệt Địa (7 ngày)

1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

3

Di Thân Đan

20

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

20

Hạng 4 - 10

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Di Thân Đan

10

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

20

Lưu ý

 • Bang hội phải đạt Điều kiện tham gia mới nhận được phần thưởng.
 • Túi bệ rèn cấp 1 mở ngẫu nhiên nhận được 1 bệ rèn (Xảo tượng, Thiết tượng hoặc Thợ may) bậc 1 không khóa.
 • Người chơi phải đạt thực lực Lược Hữu Tiểu Thành (Tọa vong công tầng 16 hoặc NC1 môn phái tầng 10) trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Phần thưởng thành viên Bang chủ sẽ không được nhận thêm.
 • Phần thưởng BQT sẽ kiểm tra tổng kết và gửi về thư Ingame chậm nhất sau 7 ngày kết thúc sự kiện.
 • Các thành viên gia nhập bang sau khi kết thúc sự kiện sẽ không được tính.