Quà tặng bất ngờ

Cánh cửa máy chủ mới Đông Phương Bất Bại đã chính thức khai mở, đi kèm sẽ là hàng loạt Quà lớn bất ngờ đổ bộ Cửu Âm Chân Kinh!

Thời gian

  • Sau khi mở máy chủ ngày 11/01 đếm 23:59 ngày 24/01/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ mới Đông Phương Bất Bại.

Nội dung

  • Người chơi có nhân vật tại máy chủ Đông Phương Bất Bại, sau hơn 10 ngày mở máy chủ khi nâng cao thực lực sẽ có cơ hội nhận được các phần hấp dẫn.
  • Sau khi mở máy chủ, người chơi đã có nhân vật nhanh chóng tham gia trải nghiệm thế giới giang hồ tìm cách nâng tầm thực lực bản thân (nâng cao tầng nội công).
  • Hết ngày 24/01/2019, BQT sẽ lọc những người chơi có đủ thực lực từ Kỳ Tài Xuất Chúng trở lên (Nội công 1 lớn hơn hoặc bằng cấp 30).

Phần thưởng

  • Phần thưởng dành cho toàn bộ người chơi đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng như sau

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Võ học "Túy Bát Tiên" Tầng 1-3

Kỳ Trân Dị Bảo

 5

Lưu ý

  • Phần thưởng sẽ được gửi về thư nhân vật chậm nhất sau 7 ngày kết thúc sự kiện.