Nội dung

Mừng sinh nhật Cửu Âm Chân Kinh tròn 9 tuổi sẽ không thể thiếu hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Cùng xem thông tin chi tiết:

 


CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SINH NHẬT CỬU ÂM CHÂN KINH 9 TUỔI

STT

Sự kiện

Bắt đầu

Kết thúc

Phạm vi

Nội dung

1

Đổi Thưởng Sôi Nổi Điểm Danh

01/07/2022

25/07/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

2

Tu Hành Nhập Học

04/07/2022

29/07/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

3

Thiệp Mừng Cửu Âm

15/07/2022

21/07/2022

S1 - 18

Xem chi tiết

4

Online Nhận Quà

18/07/202224/07/2022S1 - 18Xem chi tiết
5

Nhân Đôi Thưởng Thế Lực & Ẩn Thế Môn Phái

18/07/202224/07/2022S1 - 17Xem chi tiết
6

Sứ Giả Hoa Ngữ

18/07/202225/07/2022S1 - 18Xem chi tiết

7

Cần Tu Khổ Luyện

18/07/202201/08/2022S1 - 17Xem chi tiết

8

Ôn Tuyền

18/07/202231/07/2022S1 - 18Xem chi tiết

9

Hành Tẩu Giang Hồ

18/07/202231/07/2022S1 - 17Xem chi tiết

10

Lì Xì Cửu Âm

19/07/2022

19/07/2022

S1 - 18

Xem chi tiết

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!