chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Tu Hành Nhập Học

Tu Hành Nhập Học - Một hoạt động điểm danh nhận quà mà mọi nhân sĩ đều yêu thích.

Chỉ với thao tác đơn giản, quà đã về tay quá dễ dàng!

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 07/03 đến 23h59 ngày 22/03/2023.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game mở giao diện Tu Hành phía trên giữa màn hình để tiến hành điểm danh và nhận thưởng.
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư hệ thống.

Phần thưởng

NgàyPhần thưởng 2Phần thưởng 2Phần thưởng 3Thưởng tích lũy ký tên
Ngày thứ 1 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 
Ngày thứ 2 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 3Vân Nhai LệnhHiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5 
Ngày thứ 4 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10 
Ngày thứ 5 Binh Lục (Thượng) x2Kỳ Trân x2Hy Thế Trân Bảo x2
Ngày thứ 6 Ngũ Uẩn x20Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 7Vân Nhai LệnhPhiếu Vàng Vạn Linh x5Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 8 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 
Ngày thứ 9 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 10Vân Nhai LệnhHiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5Huyền Ngọc Phấn (khóa) x1
Ngày thứ 11 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10 
Ngày thứ 12 Binh Lục (Thượng) x2Kỳ Trân x2 
Ngày thứ 13Vân Nhai LệnhNgũ Uẩn x20Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 14 Phiếu Vàng Vạn Linh x5Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 15Vân Nhai LệnhHoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2Nội công tham ngộ bản 14 ngày x1
Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10