chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Đổi Thưởng Sôi Nổi Điểm Danh

 

Chăm chỉ điểm danh, ngại gì không nhận được quà!

Nhân sĩ thân mến,

Hưởng ứng nhiệt tình Phiên Bản Mới Phong Khởi Kiếm Ca, quà về túi bao la là có thật. Ghé xem sự kiện Đổi Thưởng Sôi Nổi Điểm Danh để biết thêm chi tiết nhé!

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 07/03 đến 23h59 ngày 22/03/2023.

Nội dung

  • Người chơi đã mở Danh Tuấn Giang Hồ, mỗi ngày sôi nổi đạt 100 điểm, khi nhận thưởng sôi nổi ngày, nhận được: Vân Nhai Lệnh*1.
  • Người chơi đã mở Danh Tuấn Giang Hồ, có thể từ trong thưởng trong sự kiện Tu Hành Nhập Học, nhận được: Vân Nhai Lệnh*1

  • Người chơi có thể nhấp “Đổi Độ Sôi Nổi” trong sự kiện hấp dẫn trong chữ Miêu màu đỏ, dùng Vân Nhai Lệnh tiến hành đổi thưởng. 1 Vân Nhai Lệnh có thể tiến hành 1 lần đổi, phần thưởng có thể đổi cụ thể như sau:

Phần thưởng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn1
Yên Ngựa Đôi1
Cổ Phổ-Túi Tàn quyển1
Hỏa Cán Đài1
Lễ Hạp Bệ Rèn1
Quà Tróc Vân Lữ Nguyệt Thân Pháp 1
PVC Quỷ Dực Sa (30 ngày)1
Phá Trận-Xuất Tắc (30 ngày)1
Túi Ngự Phong Thần Thủy1
PVC Quỷ Dực Sa (7 ngày)1
Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)1
Quà Dung Hợp Tán 31
Thiên Lang Cung (7 ngày)1
Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý (7 ngày)1
Kim Thái Tiểu Vũ Tán (7 ngày)1
Quà Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm1
Quà Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan1
Quà Tử Thần Đan1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả1