Chí Tôn Bảo Hạp

Một sự kiện HOT không thể bỏ qua trong dịp ra mắt Phiên Bản Mới Phong Khởi Kiếm Ca - Sự kiện Chí Tôn Bảo Hạp mang đến cơ hội nhận được nhiều bảo vật giá trị, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Xem ngay!

 

Thời gian

  • Từ sau khi Update Phiên bản mới ngày 07/03/2023.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

Nội dung

  • Tạo mới gói quà
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Trân Các sẽ mở bán gói vật phẩm Chí Tôn Bảo Hạp với giá 3 Vàng.
  • Máy chủ Cửu Âm Chí Nội Công 4 trở lên mới có thể mở được.

Phần thưởng

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Bách Niên Tuyết Liên Quả

1

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

1

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Không khóa

Mảnh Phỉ Thúy1Không khóa
Hứa Nguyện Kết1Khóa

Nữ Nhi Hồng

1

Không khóa
Gà Nướng Trui1Không khóa
Sâm Cao Ly1Không khóa
Son Phấn Thượng Hạng1Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ1Không khóa
Gói Nội Công - Tàn quyển1Khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển1Không khóa
Huyền Ngọc Phấn1Không khóa
Quà Cổ Phổ - Tàn quyển1Không khóa

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

1Không khóa

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

1Không khóa

Bàn Long Đằng Diệm Cung

1Không khóa

PVC Bạch Long Câu

1Không khóa
  • Vật phẩm sự kiện mới:
Vật phẩmHình ảnhTính chấtMô tảThời gian hết hạn
Chí Tôn Bảo HạpKhóaMở ra có tỉ lệ nhận được Huyền Ngọc Phấn, Gói Nội Công, Quà Cổ Phổ, Thánh Hỏa Lệnh, Huyết Hải Ma Đao, PVC Bàn Long Đằng Diệm Cung, Tọa kỵ Bạch Long Câu.Không