chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Lao Động Cần Cù T3

     Bỏ chút công sức, nhận quà hậu hĩnh.

     Nhanh đến đến Tô Châu gặp NPC Thúc Cường (400, 740) nhận nhiệm vụ Lao Động Cần Cù ngay nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 19/03 đến ngày 26/03/2024.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, nhân vật đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng mỗi ngày đến Tô Châu gặp NPC Thúc Cường (400, 740) nhận nhiệm vụ Lao Động Cần Cù.
  • Thời gian đổi quà tại shop đến hết ngày 26/03/2024.

 

 

  • Hoàn thành các nhiệm vụ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn. 

 

Hoạt động

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Giới hạn số lần

tham gia

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Mộ Sắc Chi Thôn (Khó)

(Chương Đầu)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 1)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Thanh Vân Bảo (Khó)

(Chương Đầu)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 2)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Khổng Tước Sơn Trang (Thường)

(Chương Đầu)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 3)

1

1 lần/tuần

Hoàn thành Thụ Nghiệp Môn Phái

100%

Binh Lục

(Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành Luyện Nhóm 100%

Binh Lục

(Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 2 lần Tâm Ma

Binh Lục

(Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành đập 10 quả trứng bất kỳ

Binh Lục

(Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Cướp Tiêu

Binh Lục

(Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Mộ Sắc Chi Thôn (6 người)

(Địa ngục)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 4)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Thanh Vân Bảo (12 người)

 (Địa ngục)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 5)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa

Đại Mạc Quỷ Thành

(Thường)

Kinh Mạch Cổ Sách

(Nội 6)

1

1 lần/tuần

 

  • Kinh Mạch Cổ Sách người chơi tiến hành đổi ở NPC Thúc Cường (400, 740) thành Tô Châu:

 

Đạo cụ cầnPhần thưởng
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 1)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 1
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 2)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 2
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 3)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 3
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 4)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 4
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 5)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 5
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 6)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 6