chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Hành Tẩu Giang Hồ T3

     Chư vị nhân sĩ,

Ninh Cửu Vi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ được giao thì bị trọng thương khá nặng, do đó y đã phát tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ của các vị đại hiệp. Sau khi giúp Ninh Cửu Vi hoàn thành nhiệm vụ, quý vị sẽ được tặng Lệnh Bài Hạ Nhật, dùng lệnh bài có thể đổi được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Nào, hãy nhanh chóng đến Tô Châu thành để trợ giúp cho Ninh Cửu Vi nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 19/03 đến 10H00 ngày 01/04/2024.

Phạm vi

  • Dành cho máy chủ từ S1 - S21.

Vật phẩm liên quan

Lệnh bài Hạ NhậtMô tả
  • Thu thập từ các nhiệm vụ yêu cầu trong sự kiện.
  • Dùng để đổi các vật phẩm thưởng hữu ích, hấp dẫn.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đến Tô Châu (423,794) gặp NPC Ninh Cửu Vi (Giang Hồ Khách) để nhận các nhiệm vụ thu thập các Lệnh Bài Hạ Nhật.

 

 

Các nhiệm vụ cụ thể như sau

 

♦ Nhiệm vụ 1: Long Tranh Hổ Đấu

- Khi nhận nhiệm vụ "Tranh đấu giang hồ", quý nhân sĩ cần phải tiêu diệt 1 lần Huyết Thù bất kỳ. Hoàn thành xong có thể nhận được Lệnh Bài Hạ Nhật x1.

 

♦ Nhiệm vụ 2: Giang Hồ Lịch Luyện

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ lịch luyện", quý nhân sĩ cần phải đánh bại 1 thế lực bất kì (trong ngày đó, có thể khiêu chiến 1 thế lực tối đa 6 lần). Hoàn thành xong sẽ nhận được Lệnh Bài Hạ Nhật x1.

 

♦ Nhiệm vụ 3: Tu Hành

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ tu hành", quý nhân sĩ cần phải tham gia luyện nhóm mệt mỏi và thụ nghiệp đạt 100%. Hoàn thành xong sẽ nhận được Lệnh Bài Hạ Nhật x1.

- Chú ý: Sau khi luyện nhóm mệt mỏi đạt 100% không thể trực tiếp rời luyện nhóm, cần phải đợi luyện nhóm tự động kết thúc.

 

♦ Nhiệm vụ 4: Khiêu Chiến Cấm Địa

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ khiêu chiến", quý nhân sĩ cần phải 1 lần vượt ải cấm địa (khó) bất kì. Hoàn thành xong sẽ nhận được Lệnh Bài Nhật Hạ x1.

- Mỗi nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

 

Đổi phần thưởng

Lệnh bài cần

Phần thưởng

Hình ảnh

Mô tả

1

Tuyết Liên Quả

Tăng 5 vạn tu vi

1

Dịch Cân Đan

Tăng 1.000 tu vi chuyển hóa

1

Mảnh Da Dê

Đổi trang sách nội công 4

1

Thánh Võ Lệnh

Đổi trang sách nội công 5

1

Ma Môn Lệnh

Đổi trang sách nội công 6

2

Long Văn Thác Thạch

Đổi võ học Ẩn Thế

10

Quà Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Mở nhận được: Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm x20

5

Thẻ Danh Dự Môn Phái (50)

Cửu đại môn phái mở ra nhận được 50 Lệnh Bài Môn Phái tương ứng

2

Long Cốt Thạch

Nguyên liệu chế bệ Xảo

2

Gấm Nguyệt Hoa

Nguyên liệu chế bệ May

10

Kim Ti Phấn

 

Sử dụng tăng phẩm trang bị Kim

30Huyền Ngọc PhấnSử dụng tăng phẩm trang bị Ngọc

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút!