chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Côn Luân Đại Chiến

Mừng Phiên Bản Mới Côn Luân Đại Chiến  - Big Update +5, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tính năng / trải nghiệm mới cho người chơi yêu thích Cửu Âm Chân Kinh.

Tham gia ngay sự kiện Côn Luân Đại Chiến để cùng nhận những phần quà ưu đãi nhân dịp ra mắt Phiên Bản Mới nhé!

 

Thời gian

 • Từ ngày 19/03 đến 23h59 ngày 26/03/2024.

Phạm vi

 • Máy chủ S1-S20.

Nội dung

Cách nhận Quà Mừng Phiên Bản

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ đạt thực lực Đăng Phong Tạo Cực và nhân vật có Danh Tuấn Giang Hồ đến gặp NPC Thương Nhân Thần Bí Tô Châu (406,598), nhận nhiệm vụ "Côn Luân Đại Chiến".
 • Mỗi ngày, người chơi tham gia các hoạt động sẽ nhận được các vật phẩm Côn, Luân, Đại, Chiến.
 • Các nhiệm vụ nhận gồm:

Đối với máy chủ trên CAC nội công 3

Hoạt động

Phần thưởng

Giới hạn số lần

1 lần Cấm địa bất kỳ

30 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

Hoàn thành đập 10 quả trứng bất kỳ

10 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Hào kiệt giang hồ

10 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 2 lần Tâm Ma

10 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Cướp Tiêu

10 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

1 lần Cướp sách môn phái

20 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

1 lần Hộ sách môn phái

20 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

1 lần thắng lợi Chiến trường Ác Nhân Cốc

20 Quà Mừng Phiên Bản Mới

1 lần/ngày

  

 

 • Mở Quà Mừng Phiên Bản Mới sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phấm sau:

Vật phẩm

Hình ảnh

Hình ảnh

Côn

Không khóa

Luân

Đại

Chiến

 • Ngoài ra, ở NPC Thương Nhân Thần Bí có bán vật phẩm Chiến giá 30L bạc nén.

Công thức ghép thưởng

 • Sau khi thu thập đủ các loại vật phẩm đến gặp NPC Thương Nhân Thần Bí Tô Châu (406,598) để đổi thưởng.

Đạo cụ tốn

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

3 Côn + 3 Luân + 3 Đại + 1 Chiến

Quà Côn Luân Đại Chiến Lớn

1

Khóa

3 Côn + 3 Luân + 3 Đại

Quà Côn Luân Đại Chiến Nhỏ

1

Khóa

3 Côn + 3 Luân + 3 Đại

Quà Danh Vọng Ngày

1

Khóa

2 Đại + 2 Côn

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Khóa

2 Đại + 2 Luân

Binh Lục (Thượng)

1

Khóa

1 Đại

Tuyết Liên Quả

1

Khóa

1 Côn

Hộp Báu [Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm]

1

Khóa

1 Luân

Hối Khí Đan

1

Khóa

Lưu ý
 • Sau khi kết thúc sự kiện sẽ không đổi thưởng được tại NPC.
 • Quà Côn Luân Đại Chiến Lớn và Quà Côn Luân Đại Chiến Nhỏ sẽ hết hạn vào 0h ngày 28/03/2024. Các vật phẩm Côn, Luân, Đại, Chiến sẽ hết hạn vào 0h ngày 27/03/2024, quý nhân sĩ lưu ý để tránh tổn thất.

Phần thưởng

Quà Côn Luân Đại Chiến (Nhỏ)

 • Không giới hạn CAC
 • Sử dụng ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

STT

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

1

Tuyết Liên Quả

1

Khóa

2

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

Khóa

3

Luyện Chế Dịch Cân Đan

1

Khóa

4

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

1

Khóa

5

Thẻ Đổi Quà

1

Khóa

6

Bách Niên Tuyết Liên Quả

1

Khóa

7

Bảo Hạp Võ Học

1

Khóa

8

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

9

Gói Võ Học - Tàn quyển

1

Khóa

10

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

1

Không khóa

Quà Côn Luân Đại Chiến (Lớn)

 • Đối với máy chủ trên CAC nội công 3, sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

STT

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

1

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

1

Khóa

2

Tử Thần Đan

1

Khóa

3

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

2

Không khóa

4

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Khóa

5

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

6

Kim Ti Phấn

1

Không khóa

7

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

8

Mảnh Phỉ Thúy

1

Không khóa

9

Gói Nội Công - Tàn quyển

1

Khóa

10

Huyền Ngọc Phấn

1

Không khóa

11

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển

1

Khóa

12

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

13

Lăng Tung Mã

1

Không khóa

 

Lưu ý
 • Gói Võ Học - Tàn quyển mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong các tàn: TCQ, ĐCB, LTT, Phiêu Tuyết, Thiên Ma, Đoạn Tình.
 • Quà Cổ Phổ - Tàn quyển mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong các tàn: THC, TCQ, ĐCB, LTT, Mị Ảnh.