Đua TOP Võ Bá Thiên Hạ

Quý nhân sĩ sẽ có một tuần để đua Top Võ Bá Thiên Hạ. 

Khi thuộc BXH các Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ, Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim và Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên, chư vị nhân sĩ sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị trợ giúp bản thân trong quá trình hành tẩu sau này tại Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

  • Thời gian mới: Từ ngày 14/07 đến 11h00 ngày 27/07/2021

(Kéo dài sự kiện Đua Top Võ Bá Thiên Hạ)

  • Thời gian cũ: Từ ngày 14/07 đến 11h00 ngày 21/07/2021

Phạm vi

  • Máy chủ Thiên Sơn

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua Top Võ Bá Thiên Hạ. Dựa theo bảng xếp hạng, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • BQT sẽ dựa vào xếp hạng của BXH Võ Bá Thiên Hạ đúng vào lúc 11h00 ngày 27/07/2021 để xác định TOP nhận thưởng.

Phần thưởng

Xếp hạng Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1

Tọa kỵ Ngọc Tiêu Dao

1

Không khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 2 - 3

Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn

1

Không khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 4 - 5

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

3

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 6 - 10

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

2

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Xếp hạng Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1

Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn

1

Không khóa

Võ học Thiết Đầu Công

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 2 - 3

Võ học Thiết Đầu Công

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 4 - 10

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Xếp hạng Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1-3

Pet Bạch Điêu

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Hạng 4 - 10

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Lưu ý
  • Quý đại hiệp tham gia đua TOP thì hạn chế thăng cấp vào những giờ cuối sự kiện như để tránh tổn thất khi BXH vẫn chưa cập nhật.
  • Giữ vững ưu thế mới là an toàn nhất.