Bang hội tranh bá

Không chỉ là cơ hội để quý nhân sĩ bốn phương giao lưu gặp gỡ, tôn vinh sức mạnh tập thể, thể hiện bản lĩnh anh hào, sự kiện Bang hội tranh bá còn là cơ hội để các Bang chủ thể hiện tài năng lãnh đạo kiệt xuất của mình.

Bang hội quyết chí đồng lòng, cùng chinh phục Bang Hội Tranh Bá!

Thời gian

 • Từ ngày 14/07 đến 11h00 ngày 27/07/2021.

Phạm vi

 • Máy chủ Thiên Sơn

Nội dung

- Trong thế giới Cửu Âm Chân Kinh, bang hội là một phần không thể thiếu để cùng nhau trải nghiệm và như là ngôi nhà thứ 2 của mọi quý nhân sĩ.

- Sau 2 tuần các Bang hội đạt các điều kiện là Bang hội đạt cấp 2, có lãnh thổ và số thành viên bang đạt 100 trở lên thì sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

- Điều kiện tham gia: Sau khi kết thúc sự kiện những Bang hội đạt đủ các điều kiện dưới

 • Bang hội đạt cấp 2.
 • Bang hội có lãnh thổ.
 • Số thành viên bang đạt 100 trở lên.
 • Tổng điểm phải lớn hơn 0.

- Quy tắc tính điểm xếp hạng

Điều kiện

Điểm

Cấp bang

Bang cấp 3

100

Bang cấp 2

50

Địa bàn

Lớn

150

Trung

100

Nhỏ

50

BXH Quy Mô

(Dựa vào BXH đúng vào lúc 11h00 ngày 27/07/2021)

Hạng 1

100

Hạng 2

70

Hạng 3

50

Hạng 4 - 10

30

BXH Vận Tiêu

(Dựa vào BXH đúng vào lúc 11h00 ngày 27/07/2021)

Hạng 1

100

Hạng 2

70

Hạng 3

50

Hạng 4 - 10

30

Thực lực đạt "Kỳ Tài Xuất Chúng"

1 Thành viên (mỗi 1 thành viên +3 điểm)

3

Thực lực dưới "Dung Hội Quán Thông"

1 Thành viên (mỗi 1 thành viên -1 điểm)

-1

Số thành viên Online 19h00 - 22h59 (mỗi ngày)

Đạt 200 thành viên

50

Đạt 150 thành viên

40

Đạt 100 thành viên

30

Đạt 80 thành viên

20

Đạt 50 thành viên

10

Dưới 50 thành viên hoặc thiếu báo cáo

-10

Bang chiến

Thắng

100/trận

Thua

50/trận

Lưu ý

 • Các điều kiện trong quy tắc tính điểm như: Cấp bang, Địa bàn, Thực lực, Bang chiến BQT sẽ dựa vào các BXH đúng vào lúc 11h00 ngày 27/07/2021 để tổng kết.
 • BXH Vận tiêu BQT sẽ dựa vào BXH đúng vào lúc 11h00 ngày 27/07/2021 để tổng kết.
 • Điều kiện số người Online từ 19h00 - 22h59 (mỗi ngày) được tính các ngày từ ngày 17/07 đến ngày 25/07/2021. Cứ mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được các số điểm tương ứng.
 • Các bang hội có nhiệm vụ cung cấp hình ảnh số lượng thành viên online cao nhất trong khung giờ 19h00 - 22h59 mỗi ngày. Online không đạt hoặc thiếu báo cáo sẽ bị trừ điểm.
 • Đại diện bang hội cung cấp hình ảnh.

 • Hình ảnh cung cấp không đúng theo yêu cầu sẽ không được tính và -10 điểm.
 • Thời gian tiếp nhận hình ảnh trước ngày 26/07/2021. Sau thời gian này cung cấp sẽ không được tính.
 • Hình ảnh người chơi cung cấp phải rõ ràng, đẩy đủ các thông tin số online và ngày. Các hình ảnh không đủ thông tin xem như không được tính.

(Mẫu hình chụp báo cáo. Hình ảnh phải đầy đủ các vị trí khoanh đỏ như hình)

 • Chi tiết bảng xếp hạng điểm sự kiện BQT sẽ cập nhật mỗi ngày tại đây.
 • Các bang hội chú ý theo dõi để cập nhật thông tin.

Phần thưởng

 • Sau khi kết thúc sự kiện đại diện Bang Chủ vui lòng cung cấp danh sách tên nhân vật các thành viên trong Bang để BQT tiến hành trao thưởng (Tên nhân vật phải đúng với Ingame mới nhận được thưởng.

Dành cho Bang chủ

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1

Tôn hiệu Đệ Nhất Bang (90 ngày)

-

1

Khóa

Tọa kỵ Mặc Lân Nhi

1

Không khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Huyền

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Chiến Kỳ - Ác

1

Không khóa

Di Thân Đan

40

Khóa

Hạng 2

Tôn hiệu Đệ Nhị Bang (90 ngày)

-

1

Khóa

Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn

1

Không khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Huyền

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Chiến Kỳ - Cuồng

1

Không khóa

Di Thân Đan

30

Khóa

Hạng 3

Tôn hiệu Đệ Tam Bang (90 ngày)

-

1

Khóa

Bách Chiến Huyết Phi - Huyền

1

Không khóa

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

3

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Chiến Kỳ - Hiệp

1

Không khóa

Di Thân Đan

20

Khóa

Hạng 4 - 10

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

3

Không khóa

Tôn hiệu Côn Sơn Chi Ngọc

-

1

Không khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

Di Thân Đan

10

Khóa

Dành cho thành viên

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hạng 1

Tôn hiệu Đệ Nhất Bang (90 ngày)

-

1

Khóa

Chiến Kỳ - Ác

1

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Di Thân Đan

40

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Hạng 2

Tôn hiệu Đệ Nhị Bang (90 ngày)

-

1

Chiến Kỳ - Cuồng

1

Tuyệt Địa (14 ngày)

1

Di Thân Đan

30

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

8

Hạng 3

Tôn hiệu Đệ Tam Bang (90 ngày)

-

1

Chiến Kỳ - Hiệp

1

Tuyệt Địa (7 ngày)

1

Di Thân Đan

20

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Hạng 4 - 10

Tuyệt Địa (7 ngày)

1

Tôn hiệu Côn Sơn Chi Ngọc

-

1

Di Thân Đan

10

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

3

Hình ảnh tôn hiệu

Lưu ý

 • Bang hội phải đạt Điều kiện tham gia mới nhận được phần thưởng.
 • Phần thưởng thành viên Bang Chủ không nhận được thêm.
 • Người chơi phải đạt thực lực Dung Hội Quán Thông mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Phần thưởng BQT sẽ kiểm tra tổng kết và gửi về thư Ingame chậm nhất sau 7 ngày kết thúc sự kiện.
 • Các thành viên gia nhập bang sau khi kết thúc sự kiện sẽ không được tính.