Tích Lũy Nạp Vàng

Tích lũy nạp Vàng, cơ hội tốt để quý nhân sĩ sở hữu những vật phẩm hữu ích, trợ giúp trên con đường hành tẩu giang hồ máy chủ mới Vô Danh Kiếm.

 

Thời gian

  • Từ 10h00 ngày 10/01 đến 23h59 ngày 14/01/2023.

Phạm vi

  • Dành cho máy chủ mới Vô Danh Kiếm.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Ngoài ra, người chơi nạp đạt mốc 3000 Vàng có thể nạp thêm 3000 Vàng lần 2 để nhận toàn bộ phần thưởng.
  • Đặc biệt hơn, khi nạp đủ 3000 Vàng lần 2 sẽ nhận được thêm 1 PVC Phụng Viêm Kiếm (Lần 2 phải nạp đủ 3000 Vàng mới nhận được phần quà).
  • Nạp lần 2 võ học Viêm Dương Đao sẽ đổi thành Mặc Tử Kiếm Pháp, PVC Bão Vân Lãm Nguyệt Thường đổi thành PVC thời trang tùy chọn.
  • Phần thưởng sẽ được gửi về thư sau khi đạt mốc.
  • Lần 2 phải nạp đủ 3000 Vàng mới nhận được phần quà.

Phần thưởng

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

100

Viêm Dương Đao

1

Không khóa

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

10

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

20

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

200

Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

30

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

20

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

30

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

500

Tiếu Hồng Trần

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

50

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

20

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

1000

Bão Vân Lãm Nguyệt Thường

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

2

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

70

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

40

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

100

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

3000

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

PVC phi phong tùy chọn

Gửi yêu cầu tại đây

1

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

60

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

150

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

200

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

 

*Một vài hình ảnh

  • Phụng Viêm Kiếm