chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Tích Lũy Nạp Vàng

Chắc chắn sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng là một trong những sự kiện khiến người người háo hức vì những phần thưởng vô cùng giá trị kèm theo! Đặc biệt, đối với máy chủ mới lại càng rất cần thiết.

Quý nhân sĩ hãy nhanh tay tham gia sự kiện để sở hữu những vật phẩm hữu ích, trợ giúp trên con đường hành tẩu giang hồ tại máy chủ mới Hoa Vô Khuyết nhé.

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 19/07 đến 23h59 ngày 23/07/2023.

Phạm vi

  • Dành cho máy chủ mới Hoa Vô Khuyết.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Phần thưởng sẽ được gửi về thư sau khi đạt mốc.

Phần thưởng

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

100

Viêm Dương Đao

1

Không khóa

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

10

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

20

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

200

Khanh Vân Chi Ca

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

30

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

20

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

30

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

500

Hồ Gia Đao Pháp (mở ra skill không khóa)

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

50

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

20

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

1000

Sương Hoa Trảm Thiết Đao

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

70

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

40

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

100

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

3000

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

PVC Phi phong tùy chọn

gửi hỗ trợ

1

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

60

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

150

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

200

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

6000

 

 

 

 

 

 

 

Tọa kỵ Đăng Tiên Liên

1

Không khóa

Quy Cận Đao Hạp

1

Không khóa

Ẩn Thế Tham Ngộ Bản (30 ngày)

1

Không khóa

Thẻ Thu Thập Phong Vật Chí

100

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

20

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

200

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

10000

COMBO PHONG VẬT CHÍ TỌA KỴ 3 SAO + VŨ KHÍ 3 SAO + THỜI TRANG tùy chọn

gửi hỗ trợ

1

Không khóa