Đua Top Võ Bá Thiên Hạ

Quý nhân sĩ sẽ có 1 tuần để chạy đua cùng sự kiện Đua Top Võ Bá Thiên Hạ.

Các nhân sĩ thuộc BXH các Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ, Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim và Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên nhận được nhiều vật phẩm giá trị trợ giúp bản thân trong quá trình hành tẩu sau này trong Cửu Âm Chân Kinh. 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau khi mở máy chủ ngày 29/09/2016
  • Kết thúc: 10h00 ngày 06/10/2016

Phạm vi

  • Máy chủ mới Lệnh Hồ Xung.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua Top Võ Bá Thiên Hạ như Top Nội Kình Khí Dung Thiên HạTop Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim  Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên. Dựa theo bảng xếp hạng, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau: 

Phần thưởng xếp hạng Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ 

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

Hạng 1

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Phi phong tuyệt đẹp

PVC Ngọc Tiêu Dao

1

PVC tọa kỵ tuyệt đẹp

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 2

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Phi phong tuyệt đẹp

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Sử dụng đổi PVC 3 sao tại NPC Tiền phú quý

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 3

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Phi phong tuyệt đẹp

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 4 - 10

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Phần thưởng xếp hạng Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim  

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

Hạng 1

Bách Chiến Huyết Phi - Thanh

1

Phi phong tuyệt đẹp

Võ học Thiết Đầu Công

1

Bộ Thiết đầu công tầng 1- 3 và Huyền băng bích hỏa tửu

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 2 - 3

Võ học Thiết Đầu Công

1

Bộ Thiết đầu công tầng 1- 3 và Huyền băng bích hỏa tửu

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 4 - 10

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên  

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

Hạng 1-3

Dương Dương

1

Linh vật tuyệt đẹp

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Hạng 4 - 10

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Mã tiêu tốc độ 10.5

Lưu ý

  • Sẽ dựa vào BXH để tiến hành trao giải.
  • Phần quà BQT sẽ tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện 3-7 ngày.