Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

SỐC! WEBSHOP THÁNG 5 ĐÃ CẬP NHẬT. XEM NGAY!

22-05-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Webshop Cửu Âm Chân Kinh mỗi lần cập nhật luôn mang đến một làn sóng mới, hứa hẹn cuối tháng 5 với nhiều điều bất ngờ đang chờ đón!

 

Webshop đã cập nhật thêm rất nhiều võ học, thời trang cùng nhiều vật phẩm hữu ích khác. Vào xem ngay!

 

 

Thời gian

 • Bảo trì webshop: Từ 09:00 đến 14:00 ngày 23/05/2023
 • Thời gian mở dự kiến: Từ 14:00 ngày 23/05/2023

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

 • Ngưng bán một số gói vật phẩm cũ, cụ thể ngưng bán các gói vật phẩm: Lan Huân Bán Cẩm, "Liễu Hoa Thanh Phất Thường" Lễ Hoa, Lam Tuyết Nhã Tiên, Xuân Huy Ánh Tuyết Cầu.     

 

Niên Phẩm Hạp

Tên gói quà Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất Giá (gosu)
Gói Ưu Đãi nội công 2
Phạm vi: S1-S19
Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 2 20 Khóa 388
Triều Dương Nội Tu Đan 5 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 25 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi nội công 3
Phạm vi: S1-S19
Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 3 20 Khóa 488
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 5 Khóa
Bí Chế Dịch Cân Đan võ học phái 20 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 25 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi nội công 4
Phạm vi: S1-S18
Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 4 20 Khóa 688
Bí Chế Dịch Cân Đan võ học trấn phái 20 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 5 Khóa
Hối Khí Đan 15 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 25 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi S19
Phạm vi: S19
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 10 Khóa 488
Triều Dương Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi (1)
Phạm vi: S1-18
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 10 Khóa                      488
Hổ Phách Nội Tu Đan 5 Khóa
Thúy Ngọc Nội Tu Đan 5 Khóa
Triều Dương Nội Tu Đan 5 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi (2)
Phạm vi: S1-18
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 10 Khóa                      688
Huyết Mai Phiêu 20 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi (3)
Phạm vi: S15-18
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa                      980
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 30 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Ưu Đãi (4)
Phạm vi: S1-18
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa                      980
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 30 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Gói Đơn Quỳnh Hoa Ngọc Thăng Lễ Hoa 1 Không khóa                   4,880 
Lan Đình Chỉ Hề Lễ Hoa 1 Không khóa
Quỳnh Tiêu Thường Lễ Hoa 1 Không khóa
Thánh Đế Phàm Âm Thường Lễ Hoa 1 Không khóa

 

Hướng dẫn mua hàng

 • Sau khi chọn gói cần mua, quý nhân sĩ nhấp vào nút Mua để tiến hành mua hàng.

 

Nhấp Tiếp tục mua sắm để tiến hành mua các gói khác

 

 • Quý nhân sĩ mua gói nào thì sẽ trừ GOSU tương ứng với gói quà đó.

 

 

*Một vài hình ảnh

 •  Võ học Mặc Tử Kiếm

 • Võ học Quỷ Vương Thích

 • Võ học Hồ Gia Đao Pháp

 • Võ Thánh Côn Pháp

 • Cửu Cung Kiếm Pháp

 

 • Cầu Chi Kiếm Pháp

 • Uyên Ương Song Đao

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút