Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

CẬP NHẬT WEBSHOP SINH NHẬT - MỞ RA VÔ VÀN ITEM HOT

18-07-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Webshop Cửu Âm Chân Kinh mỗi lần cập nhật luôn mang đến một làn sóng mới, đặc biệt còn là dịp kỷ niệm Sinh Nhật 10 Năm. Dự đoán vô vàn item HOT sẽ "có mặt". Xem ngay!

 

 

Thời gian

  • Bảo trì webshop: Từ 09:00 đến 14:00 ngày 19/07/2023
  • Thời gian mở dự kiến: Từ 14:00 ngày 19/07/2023

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Ngưng bán một số gói vật phẩm cũ, cụ thể ngưng bán các gói vật phẩm: 

- Tab Niên Phẩm Hạp: Quỳnh Hoa Ngọc Thăng Lễ Hoa, Lan Đình Chỉ Hề Lễ Hoa, Quỳnh Tiêu Thường Lễ Hoa, Thánh Đế Phàm Âm Thường Lễ Hoa, 

- Tab Võ Học Giang Hồ: Võ học Mặc Tử Kiếm, Võ học Quỷ Vương Thích, Võ học Hồ Gia Đao Pháp.

 

 

Niên Phẩm Hạp

Tên gói quà

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Giá (gosu)

Gói Ưu Đãi nội công 2
Phạm vi: S1-S19

Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 2

20

Khóa

388

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

25

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi nội công 3
Phạm vi: S1-S19

Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 3

20

Khóa

488

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Khóa

Bí Chế Dịch Cân Đan võ học phái

20

Khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

25

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi nội công 4
Phạm vi: S1-S19

Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 4

20

Khóa

688

Bí Chế Dịch Cân Đan võ học trấn phái

20

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Khóa

Hối Khí Đan

15

Khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

25

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi S19
Phạm vi: S19

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Khóa

488

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

50

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi (1)
Phạm vi: S1-18

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Khóa

                     488

Hổ Phách Nội Tu Đan

5

Khóa

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

5

Khóa

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi (2)
Phạm vi: S1-18

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Khóa

                     688

Huyết Mai Phiêu

20

Không khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

100

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi (3)
Phạm vi: S13-18

Quà Thế Lực Ẩn Thế

2

Khóa

                     980

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

30

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

100

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Ưu Đãi (4)
Phạm vi: S1-19

 

 

 

Quà Thế Lực Ẩn Thế

2

Khóa

                     980

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

30

Khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

100

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

 

 

 

 

 

 

 

Gói Đơn
Phạm vi: S1-20

Gói sinh nhật CACK
COMBO PVC Tọa kỵ Mặc Lân Nhi + Thời trang Ngân Sương Giáp + Phi phong Phá Trận Xuất Tắc (Giảm 20%)
Thời gian: 18/07-28/07

1

Không khóa

               39,880

Tử Mặc Loan Vũ Y Lễ hoa (Giảm 40%)
Thời gian: 18/07-28/07

1

Không khóa

                  2,928

Doanh Chiến Đao Tiêu

1

Không khóa

               19,880

Nhạn Tuyết Kiếm

1

Không khóa

               19,880

Ngân Sương Giáp Lễ Hoa

1

Không khóa

                  4,880

Hóa Ảnh Sam Lễ Hoa (giảm 20%)
Thời gian: 18/07-28/07

1

Không khóa

                  3,904

Bộ Đạp Hoa Kiêu Hành Lễ Hoa

1

Không khóa

              4,880

Xuân Dung Mạn Hồng Lễ Hoa

1

Không khóa

                  4,880

 

Hướng dẫn mua hàng

  • Sau khi chọn gói cần mua, quý nhân sĩ nhấp vào nút Mua để tiến hành mua hàng.

 

Nhấp Tiếp tục mua sắm để tiến hành mua các gói khác

 

  • Quý nhân sĩ mua gói nào thì sẽ trừ GOSU tương ứng với gói quà đó.

 

 

*Một vài hình ảnh

  •  Võ Thánh Côn Pháp

  • Cửu Cung Kiếm Pháp

 

  • Cầu Chi Kiếm Pháp

  • Uyên Ương Song Đao

 

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút

ĐẠI TIỆC CỬU ÂM
Code