Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

NẠP MẠNH TAY, QUÀ CỰC CHÁY!

21-12-2022

Chư vị nhân sĩ,

 

Cửu Âm Chân Kinh mang đến Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng với nhiều phần quà hấp dẫn, quý Nhân Sĩ chắc chắn sẽ hài lòng và hãy chuẩn bị tinh thần để Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết nhé!

 

 

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 22/12/2022.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn. 
  • Phần quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame sau khi nạp đạt mốc.
  • Lưu ý: Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày 

     

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Tinh Miễu Các

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 [Huyết Đao Kinh] Tàn quyển  1 Không khóa
Độc Thiềm Công 2 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 50 Khóa
Binh Lục (Thượng) 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Thông Nguyên Đan [1] 50 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 2 Không khóa
Độc Thiềm Công 3 Không khóa

Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

  100 Khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

100 Khóa
Binh Lục (Thượng) 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Thông Nguyên Đan [1] 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 1 Không khóa

Mảnh Thác Bản

(Gửi sau khi sự kiện kết thúc)

1 Không khóa
Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 1 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Binh Lục (Thượng) 30 Khóa
Thông Nguyên Đan [1] 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  40 Khóa
1000

Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển

3 Không khóa

Kim Ngân Hoa

30 Không khóa

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

1 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 3 Khóa

Hỏa Cán Đài

5 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa

Mảnh Thác Bản

(Gửi sau khi sự kiện kết thúc)

1 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa

3000

 

 

Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 6 Không khóa

Mảnh Thác Bản

(Gửi sau khi sự kiện kết thúc)

3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 2 Không khóa
[Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 3 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
6000 Mảnh Thác Bản 5 Không khóa

PVC Vũ khí 3 sao tùy chọn
(Không áp dụng với Quy Minh Thí Sát Kiếm)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 10 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 3 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

Máy chủ Triệu Mẫn

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa

Hoang Thú Thạch

100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Hối Khí Đan 100 Khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200     

 

 

 
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

200 Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200 Không khóa

Rương Giáng Sinh An Lành

5 Khóa

Hối Khí Đan

100 Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10 Khóa

Đồng Xu May Mắn

50000 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500

 

Mảnh Thác Bản

2 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 5 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Hối Khí Đan 200 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 15 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

3 Không khóa

Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển

3 Không khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

100 Không khóa

Hối Khí Đan

200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000

 

 

 

 

 

 

 

Mảnh Thác Bản 8 Không khóa

Bình thư cổ phổ chưa giám định tùy chọn
(TCQ, LTT, DCB, THC, Mị ảnh, HHMD, THL)

Gửi hỗ trợ

 10 Không khóa

NCGH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

8 Không khóa

Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

70 Khóa

Rương Giáng Sinh An Lành

25 Khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 5 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
6000 Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 40 Khóa

Bình thư cổ phổ chưa giám định tùy chọn
(TCQ, LTT, DCB, THC, Mị ảnh, HHMD, THL)

Gửi hỗ trợ

 10 Không khóa 

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

12 Không khóa 
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 5 Không khóa 
Rương Giáng Sinh An Lành 50 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 5 Không khóa 
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Hối Khí Đan 200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

  

Các máy chủ còn lại

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
 100 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 2 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 3 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 1 Không khóa
Vô Vọng Thần Công Tàn Quyển  2 Không khóa

NCGH pháp 1-4 tùy chọn 1 pháp
(Vô Vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 5 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 3 Không khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2 Không khóa

PVC thời trang tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Hỏa Cán Đài

5 Không khóa

Rương Giáng Sinh An Lành

15 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000

 

 

 

 

 

 

Mảnh Thác Bản 8 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

8 Không khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

5 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng 

(Gồm: Tuyết Trai, Đoạn Tình, Lưu Sa...)
Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Hỏa Cán Đài

10 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 25 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 600 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
6000 Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 40 Khóa

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng 

(Gồm: Tuyết Trai, Đoạn Tình, Lưu Sa...)
Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

12 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 6 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 6 Không khóa
Rương Giáng Sinh An Lành 50 Khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

  • Vật phẩm sự kiện mới:
Vật phẩm Hình ảnh Tính chất Mô tả Thời gian hết hạn
Rương Giáng Sinh An Lành Khóa Mở ra có tỉ lệ nhận được Huyền Ngọc Phấn, Gói Nội Công, Quà Cổ Phổ, Thánh Hỏa Lệnh, Huyết Hải Ma Đao, PVC Bàn Long Đằng Diệm Cung, Tọa kỵ Bạch Long Câu v.v.. Không

 

 Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút