Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

NẠP ĐƠN NHẬN THƯỞNG - QUÀ VỀ MÊ LI!

28-03-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh khi tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.

 

Từ 00h00 ngày 29/03 đến 23h59 ngày 31/03/2023, Cửu Âm Chân Kinh sẽ diễn ra sự kiện Nạp Đơn Nhận Thưởng với những vật phẩm hữu ích như: Huyết mai phiêu, Kỳ Trân Dị Bảo... Đặc biệt còn có thể tùy chọn nhận Võ học,.. cực kỳ giá trị. Thông tin chi tiết như sau:

 

 

Thời gian

 • Từ 00h00 ngày 29/03 đến 23h59 ngày 31/03/2023

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung 

 • Nạp 3000 vàng 2 ngày nhận thêm PVC Tọa Kỵ 3* tùy chọn.
 • Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý: Mở nhẫu nhiên nhận được Võ Kỹ giang hồ, Võ kỹ Cổ Phổ bao gồm cả Mị Ảnh Kiếm Pháp khóa hoặc không khóa.
 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.
Ví dụ
 • Nạp 50 Vàng --> Nhận quà gói 50 Vàng.
 • Nạp 100 Vàng --> Nhận quà gói 100 Vàng.
 • Nạp 200 Vàng --> Nhận quà gói 200 Vàng.
 • Nạp 500 Vàng --> Nhận quà gói 500 Vàng.
 • Nạp 1000 Vàng --> Nhận quà gói 1000 Vàng. 
 • Nạp 3000 Vàng --> Nhận quà gói 3000 Vàng.
 • Các phần quà tùy chọn vui lòng gửi yêu cầu về Hỗ trợ để được trao quà sau khi kết thúc sự kiện. 

 • Quà tùy chọn BQT sẽ tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3-7 ngày.

 • Mỗi mốc sẽ nhận tối đa 1 lần/ngày. Nạp xong phần quà sẽ gửi qua thư sau vài phút.

 • Qua ngày mới sẽ làm mới gói nạp, có thể nạp để nhận quà tiếp.

 • Quý nhân sĩ muốn nhận thưởng mốc nào thì chọn mốc cần nạp như hình dưới: 

 


Phần thưởng

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V "Thánh Hầu Liễm Phổ" Lễ Hoa 1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 5 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
100V Bạch Kim Trù 10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Long Văn Thác Thạch 10 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
200V Long Văn Thác Thạch 20 Không khóa
Du Mộc 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 2 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500V Huyết Đao Kinh tàn quyển 3 Không khóa
Thành Đô bàn may bậc 1 1 Khôngkhóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 15 Khóa
1000V [Tàn Dương Công Quyết] Tàn Quyển 3 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Hộp Cẩm [Thần Binh Bảo Giáp] 1 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000V [Nghịch Thiên Tà Công] Tàn Quyển 5 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Võ học Cửu cung hoặc Uyên ương song đao 1 Khôngkhóa
[Huyết Hải Ma Đao Lục (Cổ)] Tàn Quyển 2 Khôngkhóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 20 Khóa

 

 

Máy chủ Tinh Miễu Các

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Ma Môn Lệnh 20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 50 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
100V Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Hoang Thú Thạch 20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
200V Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500V Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
[Tàn Dương Công Quyết] Tàn Quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
1000V [Tàn Dương Công Quyết] Tàn Quyển 5 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 3 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000V Vô Vọng Thần Công tàn quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 1000 Không khóa
Mảnh Thác Bản 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 5 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 150 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 5 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 20 Khóa

 

 Đối với máy chủ S1-17

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 50 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
100V Hoang Thú Thạch 50 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 3 Khóa
[Tàn Dương Công Quyết] Tàn Quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
200V Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500V Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
[Tàn Dương Công Quyết] Tàn Quyển 5 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
1000V Tâm Trai Bí Truyện tàn quyển 5 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 150 Không khóa
Mảnh Thác Bản 4 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
3000V Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 1000 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 10 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 350 Không khóa
Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút