Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

NẠP ĐƠN NHẬN THƯỞNG - QUÀ KHỦNG KHÔNG TƯỞNG!

17-02-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh khi tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.

 

Từ 00h00 ngày 18/02 đến 23h59 ngày 20/02, Cửu Âm Chân Kinh sẽ diễn ra sự kiện Nạp Đơn Nhận Thưởng với những vật phẩm hữu ích như: Huyết mai phiêu, Nội công giang hồ... Đặc biệt còn có thể tùy chọn nhận Võ học, PVC.. cực kỳ giá trị. Thông tin chi tiết như sau:

 

 

Thời gian

 • Từ 00h00 ngày 18/02 đến 23h59 ngày 20/02/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung 

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.
Ví dụ
 • Nạp 50 Vàng --> Nhận quà gói 50 Vàng.
 • Nạp 100 Vàng --> Nhận quà gói 100 Vàng.
 • Nạp 200 Vàng --> Nhận quà gói 200 Vàng.
 • Nạp 500 Vàng --> Nhận quà gói 500 Vàng.
 • Nạp 1000 Vàng --> Nhận quà gói 1000 Vàng. 
 • Nạp 3000 Vàng --> Nhận quà gói 3000 Vàng.
 • Các phần quà tùy chọn vui lòng gửi yêu cầu về Hỗ trợ để được trao quà sau khi kết thúc sự kiện. 

 • Quà tùy chọn BQT sẽ tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3-7 ngày.

 • Mỗi mốc sẽ nhận tối đa 1 lần/ngày. Nạp xong phần quà sẽ gửi qua thư sau vài phút.

 • Qua ngày mới sẽ làm mới gói nạp, có thể nạp để nhận quà tiếp.

 • Quý nhân sĩ muốn nhận thưởng mốc nào thì chọn mốc cần nạp như hình dưới: 

 


Phần thưởng

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50 Chí Tôn lễ hạp 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Huyết Mai Phiêu 10 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
100 Chí Tôn lễ hạp 5 Khóa
Huyết Mai Phiêu 10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
200 Chí Tôn lễ hạp 5 Khóa
Bảo Hạp Võ Học 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Binh Lục - Thượng 20 Khóa
500 Huyết Mai Phiêu 50 Khôngkhóa

PVC Thời trang tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
1000 Chí Tôn lễ hạp 10 Khóa

NCGH pháp 1 hoặc 2 (Vô Vọng - Nghịch Thiên - Tàn Dương - Tâm Trai)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Kỳ ngộ ẩn thế - thế lực tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Khôngkhóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000 Chí Tôn lễ hạp 50 Khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Khôngkhóa

Võ học Phật Tâm Chưởng hoặc Tu La Song Đao

Gửi hỗ trợ

1 Khóa
Quà Cổ Phổ-Tàn quyển 3 Không khóa

Pháp 3 hoặc 4 NCGH (Vô Vọng - Nghịch Thiên - Tàn Dương - Tâm Trai)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 20 Khóa

Đặc biệt:

 • Nạp 3000 vàng lần 2 sẽ tùy chọn 01 PVC Vũ khí 3 sao phiên bản hiện tại (Không áp dụng Quy Minh Thí Sát Kiếm)

 

Máy chủ Tinh Miễu Các

Gói Phần thưởng Code Số lượng Tính chất
50 Thánh Võ Lệnh 100 Không khóa
Hòa Thị Bích lễ hạp 2 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Binh Lục (Thượng) 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
100 Thánh Võ Lệnh 200 Không khóa
Hòa Thị Bích lễ hạp 3 Khóa
Tình Báo-3 10 Không khóa

Kỳ ngộ ẩn thế - thế lực tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 4 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 5 Khóa
Long Trảo Thủ - Tàn quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết
(Đổi tàn NCGH ở NPC Tiền Phú Quý)
200 Khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Khôngkhóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 3 Không khóa
Hứa Nguyện Kết
(Đổi tàn NCGH ở NPC Tiền Phú Quý)
250 Khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 4 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 4 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 40 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - tàn quyển 3 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 120 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 9 Không khóa
Hứa Nguyện Kết
(Đổi tàn NCGH ở NPC Tiền Phú Quý)
500 Khóa
Huyết Hải Ma Đao Tàn quyển 7 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển 7 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - tàn quyển 5 Khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 1000 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 350 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

Đặc biệt:

 • Nhân sĩ nạp 3000 vàng lần 2 nhận thêm võ kỹ cổ phổ tùy chọn x1 (Thái Cực Quyền, Long Trảo Thủ, Đả Cẩu Bổng, Mị Ảnh)

 Đối với máy chủ S1-17

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50 Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Hoang Thú Thạch 50 Không khóa
Thẻ Danh Dự Môn Phái (50) 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
100 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
[Tử Hà công] Tàn Quyển 4 Không khóa
Thẻ Danh Dự Môn Phái (50) 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
200 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 100 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
[Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ)] Tàn Quyển 4 Không khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
500 Hứa Nguyện Kết 200 Khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 3 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 70 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 300 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 5 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 4 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 300 Khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 4 Không khóa
Tâm Trai Bí Triện - Tàn quyển 5 Khôngkhóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 120 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 600 Khóa
Tâm Trai Bí Triện - Tànquyển 5 Khôngkhóa
Huyết Hải Ma Đao Tàn quyển 10 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 4 Khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 350 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

Đặc biệt:

 • Nhân sĩ nạp 3000 vàng lần 2 nhận thêm võ kỹ cổ phổ tùy chọn x1 (Thái Cực Quyền, Long Trảo Thủ, Đả Cẩu Bổng, Mị Ảnh)

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút