Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[28/12-30/12] NẠP ĐƠN NHẬN THƯỞNG - ĐUA TOP HẾT Ý!

27-12-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Để cổ vũ tinh thần Đua Top Liên Máy Chủ cuối năm, Cửu Âm Chân Kinh khai mở sự kiện Nạp Đơn Nhận Thưởng vô cùng ưu đãi, hỗ trợ rất nhiều cho việc tạo ra lợi thế trên chặng đường đua top khốc liệt.

 

Nhân sĩ khi tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó. Tham gia ngay!!

 

 

Thời gian

 • Từ 00h00 ngày 28/12 đến 23h59 ngày 30/12/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung 

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.
 • Lưu ý:

  - Nạp tại kênh https://pay.gosu.vn mới được tính.

Ví dụ
 • Nạp 50 Vàng --> Nhận quà gói 50 Vàng.
 • Nạp 100 Vàng --> Nhận quà gói 100 Vàng.
 • Nạp 200 Vàng --> Nhận quà gói 200 Vàng.
 • Nạp 500 Vàng --> Nhận quà gói 500 Vàng.
 • Nạp 1000 Vàng --> Nhận quà gói 1000 Vàng. 
 • Nạp 3000 Vàng --> Nhận quà gói 3000 Vàng.
 • Các phần quà tùy chọn vui lòng gửi yêu cầu về Hỗ trợ để được trao quà sau khi kết thúc sự kiện. 

 • Quà tùy chọn BQT sẽ tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3-7 ngày.

 • Mỗi mốc sẽ nhận tối đa 1 lần/ngày. Nạp xong phần quà sẽ gửi qua thư sau vài phút.

 • Qua ngày mới sẽ làm mới gói nạp, có thể nạp để nhận quà tiếp.

 • Quý nhân sĩ muốn nhận thưởng mốc nào thì chọn mốc cần nạp như hình dưới: 

 


Phần thưởng

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   50 Khóa
Du Mộc   1 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   5 Khóa
100V [Tử Hà công] Tàn Quyển   2 Không khóa
Long Trảo Thủ Cổ Phổ   2 Không khóa
Phiếu đổi kỳ trân   50 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   5 Khóa
200V Đã Cẩu Bổng Pháp Cổ tàn quyển   2 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM  

gửi hỗ trợ

  50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   150 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
500V [Tham Hợp Chỉ] Tàn Quyển   2 Không khóa
[Tâm Trai Bí Triện] Tàn Quyển   2 Không khóa
[Vô Vọng Thần Công] Tàn Quyển   1 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   50 Không khóa
1000V [Nghịch Thiên Tà Công] Tàn Quyển   3 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
[Mị Ảnh Kiếm Pháp] Tàn Quyển   3 Không khóa
[Tâm Trai Bí Triện] Tàn Quyển   3 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   100 Khóa
Mảnh Thác Bản   3 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa

Trọn bộ pháp 1 đến 4 NCGH (tùy chọn Vô Vọng - Nghịch Thiên - Tàn Dương - Tâm Trai) hoặc 1 tầng võ học giang hồ (Tối đa level 8)

gửi hỗ trợ

  1 Không khóa

3000V

Hứa Nguyện Kết   200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   300 Không khóa
[Vô Vọng Thần Công] Tàn Quyển   5 Không khóa
Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển   6 Không khóa
Mảnh Thác Bản   7 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   600 Khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   150 Khóa
[Huyết Hải Ma Đao Lục (Cổ)] Tàn Quyển   3 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   20 Khóa
 • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng 3 ngày liên tục sẽ nhận được tọa kỵ Ki Hiệp Lộc hoặc võ kỹ cổ phổ tùy chọn

 

 

Máy chủ S1-S19

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Ma Môn Lệnh   50 Không khóa
Hoang Thú Thạch   50 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
100V Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   3 Khóa
Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
200V Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển   2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
500V Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển   3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   200 Khóa

Trọn bộ pháp 1 đến 4 NCGH (tùy chọn Vô Vọng - Nghịch Thiên - Tàn Dương - Tâm Trai) hoặc 1 tầng võ học giang hồ (Tối đa level 12)

gửi hỗ trợ

  1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
1000V Hứa Nguyện Kết   250 Khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển   4 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Mảnh Thác Bản   6 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   100 Khóa

3000V

Hỏa Cán Đài   20 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   1000 Không khóa
Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển   10 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao Cổ tàn quyển   10 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   500 Khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   300 Không khóa
Mảnh Thác Bản   12 Không khóa
 • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng 2 ngày liên tục sẽ nhận được tọa kỵ Ki Hiệp Lộc hoặc võ kỹ cổ phổ tùy chọn

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code