Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[28/10 - 30/10] TÍCH LŨY NẠP VÀNG - SẮM SỬA HALLOWEEN THẢ GA!

27-10-2023

 

"Úa òaaaa"

 

Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng đã quay trở lại hưởng ứng mùa Halloween ma mị với những phần quà vô cùng thú vị. Hãy chuẩn bị tinh thần Nạp vàng ngay thôi nào!

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 28/10 đến 23h59 ngày 30/10/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:

    - Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

    - Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

 

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Niết Bàn - Khung 1 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Tử Hà Thần Công - tàn quyển 2 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
200 Tử Hà Thần Công - tàn quyển 2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Hộp Cẩm [Thần Binh Bảo Giáp] 1 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500 Độc Thiềm Công - Tàn quyển 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Ẩn Dấu Tung Tích 10 Khóa
PVC Hắc Bạch Vô Thường
(Bản vẽ tóc nhận tại Thợ May Thần Bí)
1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
1000 Tàn Dương Công Quyết - Tàn quyển 3 Không khóa
Võ học Phá Liên Bát Trứ 1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Bạch Kim Trù 10 Không khóa
Bệ May 2 1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
3000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 5 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 200 Khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa

6000

Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 10 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 200 Khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển 2 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 3 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 3 Không khóa
Liệt Vân Bát Tiễn (Tầng 4) 1 Không khóa
Liệt Vân Bát Tiễn (Tầng 5) 1 Không khóa
Liệt Vân Bát Tiễn (Tầng 6) 1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 2 Không khóa

Võ kỹ Cổ phổ tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) 1 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Gà Nướng Trui 20 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 100 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Gà Nướng Trui 30 Không khóa
Tiêu Dao Lệnh 200 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 500 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 100 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Thái Cực Quyển cổ - Tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Tiêu Dao Lệnh 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 8 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 400 Khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 5 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-12 tùy chọn 1 tầng

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

6000

Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 600 Khóa
Thái Cực Quyển cổ - Tàn quyển 6 Không khóa

Võ kỹ Cổ Phổ tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 5 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 4 Khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 1000 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Ma Môn Lệnh 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

ĐẠI TIỆC CỬU ÂM
Code