Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[28/09-30/09] VUI HỘI TRĂNG RẰM - TÍCH LŨY NẠP VÀNG CỰC CHĂM!

27-09-2023

Chư vị nhân sĩ thân mến,

 

Năm nay, Tết Trung Thu càng thêm phần rộn rã khi chúng ta được cùng nhau quây quần phá cỗ với sự hỗ trợ của Sự Kiện Tích Lũy Nạp Vàng, kết thúc tháng 9 thật trọn vẹn và ý nghĩa!

 

Nhân sĩ hãy tiến hành Nạp vàng ngay và hưởng những ưu đãi đặc quyền chỉ có trong thời gian diễn ra sự kiện nhé!

 

 

 

"... Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh, Tích Lũy Nạp Vàng - Quà đến muôn nơi! ..."

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 28/09 đến 23h59 ngày 30/09/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Đối với S20, nạp 3000 vàng lần 2 sẽ nhận toàn bộ quà 3000 vàng lần 1 và Võ kỹ thế lực tùy chọn x1; Võ học giang hồ tùy chọn thay bằng Uyên Ương Song Đao hoặc Cửu Cung Kiếm Pháp.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:
  • - Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

    - Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 1 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Bảo Hạp Võ Học 1 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Bảo Hạp Võ Học 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Ô Đĩnh 4 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500 Long Cốt Thạch 10 Không khóa
Ô Đĩnh 6 Không khóa
Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 50 Không khóa
Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
1000 Tham Hợp Chỉ Tàn quyển 1 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 120 Khóa
Bệ Xảo 2 1 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa

3000

Tham Hợp Chỉ Tàn quyển 3 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 4 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn tầng 1-3 hoặc Phật Tâm Chưởng

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 240 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
  •  Võ học tùy chọn tầng 1-3 gồm:

- Loạn Thế Bát Mưu

- Húc Nhật Kiếm Pháp

- Bát Hoang Đao Phổ

- Yến Vân Loạn Trần Đao

- Cuồng Sát Phát Trận Kiếm

 

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 2 Không khóa
Gà Nướng Trui 20 Không khóa
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) 1 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Binh Lục (Thượng) 50 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 3 Không khóa
Gà Nướng Trui 40 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 1 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 1 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 3 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa

3000

Mảnh Thác Bản 6 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 6 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 8 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 400 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Nữ Nhi Hồng 20 Không khóa
Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Nữ Nhi Hồng 40 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 1 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 1 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Hỏa Cán Đài 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 3 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa

3000

Mảnh Thác Bản 6 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 6 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 400 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code