Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[27/06-30/06] NẠP ĐƠN NHẬN THƯỞNG - RỘN RÀNG CHÀO HÈ

26-06-2024

Chư vị nhân sĩ,

Chào Hè sôi động, khuấy động Cửu Âm Chân Kinh bằng sự kiện Nạp Đơn Nhận Thưởng với nhiều phần quà vô cùng ưu đãi, hỗ trợ rất nhiều cho việc bôn tẩu giang hồ.

Nhân sĩ khi tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó. Tham gia ngay!!

 

 

 

Thời gian

 • Từ 00h00 ngày 27/06 đến 23h59 ngày 30/06/2024.

Phạm vi

 • Máy chủ S1- S21.

Nội dung 

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó. 
 • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng 2 lần liên tục nhận thêm Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) x1; nạp 3000 vàng 3 lần liên tục nhận thêm Thanh Hải Tán Chiêu level 1-3 hoặc binh thư 10 tùy chọn.
 • Lưu ý:

  - Nạp tại kênh https://pay.gosu.vn mới được tính.

Ví dụ
 • Nạp 50 Vàng --> Nhận quà gói 50 Vàng.
 • Nạp 100 Vàng --> Nhận quà gói 100 Vàng.
 • Nạp 200 Vàng --> Nhận quà gói 200 Vàng.
 • Nạp 500 Vàng --> Nhận quà gói 500 Vàng.
 • Nạp 1000 Vàng --> Nhận quà gói 1000 Vàng. 
 • Nạp 3000 Vàng --> Nhận quà gói 3000 Vàng.
 • Qua ngày mới sẽ làm mới gói nạp, có thể nạp để nhận quà tiếp.

 • Quý nhân sĩ muốn nhận thưởng mốc nào thì chọn mốc cần nạp như hình dưới: 

   

   


Phần thưởng

Máy chủ Côn Luân

Gói Phần thưởng Hình Ảnh Số lượng Tính chất
50V Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Tình Báo Giang Hồ-II   10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tội Luyện Quyển   20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   5 Khóa
100V Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Tâm Trai Bí Triện tàn quyển   2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tội Luyện Quyển   20 Khóa
200V [Long Trảo Thủ (Cổ)] Tàn Quyển   4 Không khóa
Huyết Đao Kinh tàn quyển   2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   150 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tội Luyện Quyển   30 Khóa
Nữ Nhi Hồng   30 Khóa
500V Đả Cẩu Bổng Cổ - Tàn quyển   4 Không khóa
Tàn Dương Công Quyết - tàn quyển   3 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   5 Khóa
Gà Nướng Trui   30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tội Luyện Quyển   40 Khóa
1000V Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   300 Khóa
Hứa Nguyện Kết   110 Khóa
Nghịch Thiên Tàn quyển   3 Không khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển   3 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
3000V Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển   4 Khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển   5 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh - tàn quyển   3 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   250 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   200 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   20 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   20 Khóa

 

 

 

Máy chủ S1-S20

 

Gói Phần thưởng Hình Ảnh Số lượng Tính chất
50 Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   25 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
100 Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   50 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   3 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
200 Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển   2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
500 Hứa Nguyện Kết   200 Khóa
Mảnh Thác Bản    2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   50 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển   3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   5 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 4 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   250 Khóa
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7)   1 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển   4 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển   4 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   100 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   12 Không khóa
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7)   3 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   500 Khóa
Huyết Hải Ma Đao Tàn quyển   10 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển   10 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển   10 Không khóa
Hỏa Cán Đài   20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút