Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[23/05-25/05] NẠP ĐƠN NHẬN THƯỞNG - NHẬN QUÀ KHÔNG TƯỞNG!

22-05-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh khi tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.

 

Từ 00h00 ngày 23/05 đến 23h59 ngày 25/05/2023, Cửu Âm Chân Kinh sẽ diễn ra sự kiện Nạp Đơn Nhận Thưởng với những vật phẩm hữu ích như: Huyết mai phiêu, Mảnh thác bản... Đặc biệt còn có thể tùy chọn nhận Võ học,.. cực kỳ giá trị. Thông tin chi tiết như sau:

 

 

Thời gian

 • Từ 00h00 ngày 23/05 đến 23h59 ngày 25/05/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung 

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp vàng gói nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với gói đó.
 • Phần quà tùy chọn sẽ được trao từ 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Ví dụ
 • Nạp 50 Vàng --> Nhận quà gói 50 Vàng.
 • Nạp 100 Vàng --> Nhận quà gói 100 Vàng.
 • Nạp 200 Vàng --> Nhận quà gói 200 Vàng.
 • Nạp 500 Vàng --> Nhận quà gói 500 Vàng.
 • Nạp 1000 Vàng --> Nhận quà gói 1000 Vàng. 
 • Nạp 3000 Vàng --> Nhận quà gói 3000 Vàng.
 • Các phần quà tùy chọn vui lòng gửi yêu cầu về Hỗ trợ để được trao quà sau khi kết thúc sự kiện. 

 • Quà tùy chọn BQT sẽ tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3-7 ngày.

 • Mỗi mốc sẽ nhận tối đa 1 lần/ngày. Nạp xong phần quà sẽ gửi qua thư sau vài phút.

 • Qua ngày mới sẽ làm mới gói nạp, có thể nạp để nhận quà tiếp.

 • Quý nhân sĩ muốn nhận thưởng mốc nào thì chọn mốc cần nạp như hình dưới: 

 


Phần thưởng

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Phiếu đổi kỳ trân 50 Khóa
Mảnh Da Dê 20 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
100V [Tử Hà công] Tàn Quyển 2 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Mảnh Da Dê 30 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
200V Long Trảo Thủ Cổ tàn quyển 3 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Hỗn Nguyên Công tàn quyển 3 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Mảnh Da Dê 50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500V Đả Cẩu Bổng Cổ tàn quyển 4 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
[Tâm Trai Bí Triện] Tàn Quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa

Võ học cashop hoặc PVC thời trang
 (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
1000V Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
[Tâm Trai Bí Triện] Tàn Quyển 5 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 3 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn Quyển 3 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000V [Thần Hành Bách Biến] Tàn Quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 1000 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 600 Khóa

NCGH tùy chọn tàn quyển

Gửi hỗ trợ

6 Không khóa
Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 6 Không khóa
Tham Hợp Chỉ Tàn Quyển 6 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 150 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 20 Khóa
 • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng 2 ngày liên tục tùy chọn thêm 01 bộ võ kỹ cổ phổ hoặc 01 PVC Vũ khí 3 sao  

 

Máy chủ S1-S18

Gói Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
50V Ma Môn Lệnh 50 Không khóa
Hoang Thú Thạch 50 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
100V Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 3 Khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
200V Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 2 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Thái Cực Quyền - tàn quyển 2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500V Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Tàn Dương - Tàn quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
1000V Vô Vọng Thần Công tàn quyển 5 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 4 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao Cổ tàn quyển 3 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Mảnh Thác Bản 6 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 100 Khóa
3000V Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 1000 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 5 Không khóa
Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 10 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao Cổ tàn quyển 10 Không khóa
Nghịch Thiên - Tàn quyển 10 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
 • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng 2 ngày liên tục tùy chọn thêm 01 bộ võ kỹ cổ phổ hoặc 01 PVC Vũ khí 3 sao  

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút