Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[22/11-24/11] TÍCH LŨY NẠP VÀNG - MỪNG TỨ NỘI S20

21-11-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Ngày khai mở Tứ Nội S20 sắp cận kề, hòa chung không khí hân hoan ấy, Cửu Âm Chân Kinh "khao lớn" toàn server - Tích lũy nạp vàng, nhận quà cực đã!

 

Hãy chuẩn bị tinh thần Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 22/11 đến 23h59 ngày 24/11/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:

- Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

- Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển   1 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Binh Lục (Thượng)   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển   2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Gà Nướng Trui   20 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
500 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển   4 Không khóa
Huyết Đao Kinh - Tàn quyển   4 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Gà Nướng Trui   20 Không khóa
Đả Cẩu Bổng - Tàn quyển   2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
1000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   2 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển   2 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   20 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
3000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   6 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển   3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển   2 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   30 Không khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
6000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   6 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển   6 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   3 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển   5 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   50 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Hỏa Cán Đài   15 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   2 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Nữ Nhi Hồng   30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Gà Nướng Trui   30 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ma Môn Lệnh   200 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   2 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển   2 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   1 Khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   6 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  6 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển   3 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   2 Khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   200 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
6000 Mảnh Thác Bản   10 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  10 Không khóa
Tham Hợp Chỉ- Tàn quyển   5 Không khóa

Bình Thư 10 (Tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  1 Không khóa
Hỏa Cán Đài   15 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   5 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   300 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   1000 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Nữ Nhi Hồng   30 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
200 Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Gà Nướng Trui   30 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   300 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   500 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   1 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   8 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  8 Không khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển   5 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   2 Khóa

Võ học giang hồ tùy chọn
(1 bộ trong các tầng 4 - 12 chọn 1 tầng)

Gửi hỗ trợ

  - Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
6000 Mảnh Thác Bản   12 Không khóa

Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn)

Gửi hỗ trợ

  12 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   5 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   5 Khóa
Hỏa Cán Đài   20 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn
(1 bộ trong các tầng 4 - 12 chọn 1 tầng)

Gửi hỗ trợ

  1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   1000 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   200 Không khóa
Ma Môn Lệnh   200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút