Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[17/12 - 19/12] QUÀ TỚI TẤP - TÍCH LŨY NẠP VÀNG CỰC CHẤT!

16-12-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, quý nhân sĩ đã chuẩn bị gì nào?

 

Chắc chắn, điều đầu tiên không thể bỏ qua sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng với nhiều phần quà hấp dẫn nha. Nhanh tay Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết ngay!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 17/12 đến 23h59 ngày 19/12/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:

- Nạp 3000 vàng lần 2 sẽ nhận toàn bộ quà 3000 vàng lần 1.

- Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

- Nạp tại kênh https://pay.gosu.vn mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Mảnh Da Dê   20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   150 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
[Tử Hà công] Tàn Quyển   2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Kim Bài Sư Môn   10 Khóa
Long Văn Thác Thạch   20 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
200 Long Văn Thác Thạch   30 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   3 Khóa
Mảnh Da Dê   30 Không khóa
Đồng Xu May Mắn   50000 Khóa
PVC Ngọc Thố Đăng Tiên Trản   1 Không khóa
[Tử Hà công] Tàn Quyển   3 Không khóa
Nữ Nhi Hồng   20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
500 Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Long Văn Thác Thạch   50 Không khóa
Nữ Nhi Hồng   30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Đồng Xu May Mắn   50000 Khóa
[Long Trảo Thủ (Cổ)] Tàn Quyển   5 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
1000 [Mị Ảnh Kiếm Pháp] Tàn Quyển   2 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   30 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển   1 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Hổ Sanh   5 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa

3000

[Mị Ảnh Kiếm Pháp] Tàn Quyển   4 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   450 Khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển   3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   50 Không khóa
Thần Hành Bách Biến tàn quyển   10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Hổ Sanh   5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
  •  Đặc biệt: Nạp 3000 vàng lần 2 Mị Ảnh Tàn Quyển x6 đổi thành Tham Hợp Chỉ tàn quyển x6, Thánh Hỏa Lệnh Tàn quyển x4 đổi thành Huyết Hải Ma Đao tàn quyển x4 và 01 PVC Thời trang tùy chọn hoặc cashop tùy chọn

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Son Phấn Thượng Hạng   20 Không khóa
[Tử Hà công] Tàn Quyển   3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa

Ma Môn Lệnh - Mảnh Da Dê - Thánh Võ Lệnh
Tùy Chọn

gửi hỗ trợ

  100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
PVC Ngọc Thố Đăng Tiên Trản   1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
[Tử Hà công] Tàn Quyển   5 Không khóa
Son Phấn Thượng Hạng   20 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa

Ma Môn Lệnh - Mảnh Da Dê - Thánh Võ Lệnh
Tùy Chọn

gửi hỗ trợ

  100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   150 Khóa

Cashop hoặc PVC thời trang tùy chọn

gửi hỗ trợ

  1 Không khóa

Tàn quyển Cổ Phổ Tùy chọn (ĐCB, TCQ, Mị Ảnh, THC, LTT)

gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   300 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
1000 Huyết Mai Phiêu   500 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển   3 Không khóa

Tàn quyển Cổ Phổ Tùy chọn (ĐCB, TCQ, Mị Ảnh, THC, LTT)

gửi hỗ trợ

  2 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   150 Khóa
Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Hổ Sanh   5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa

3000

Huyết Mai Phiêu   1000 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   450 Khóa
Hổ Sanh   7 Khóa
Mảnh Thác Bản   8 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   3 Không khóa

Tàn quyển Cổ Phổ Tùy chọn (ĐCB, TCQ, Mị Ảnh, THC, LTT)

gửi hỗ trợ

5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Hỏa Cán Đài   15 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
  • Đặc biệt: Nạp 3000 vàng lần 2 nhận thêm 01 PVC Vũ Khí 3 sao tùy chọn hoặc võ kỹ giang hồ tùy chọn

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code