Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[17/04-19/04] TÍCH LŨY NẠP VÀNG MỪNG NGÀY GIỔ TỖ

16-04-2024

Chư vị nhân sĩ,

 

Chúng ta đã được thưởng thức những giọt nắng đầu hạ trong Tháng 4, lúc thì dịu dàng lúc thì oi ả như cái nết của những con ve ve chào hè.

Hòa theo không khí tháng Đại Lễ của đất nước, Cửu Âm Chân Kinh khai mở sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng, quý nhân sĩ có thể tìm thấy những món đồ cực kỳ độc mà chỉ có thể nhận được tại sự kiện này, như Phong vật chí, võ học, tàn quyển...

Nhanh tay Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết ngay!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 17/04 đến 23h59 ngày 19/04/2024.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn sẽ được trao đến người chơi từ 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.
  • Lưu ý:

- Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

- Nạp tại kênh https://pay.gosu.vn mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Côn Luân

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Bảo Hạp Võ Học 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
200 Hộp Cẩm [Thần Binh Bảo Giáp] 1 Khóa
Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 1 Không khóa

Phá Thiên Kiêu

1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500 Đã Cẩu Bổng Cổ - Tàn Quyển 1 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
1000

Pháp 1 hoặc 2 NCGH

(Vô vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai)

gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Tàn Dương Công Quyết tàn quyển

2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 100 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa

3000

 

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển 3 Không khóa

Pháp 3 hoặc 4 NCGH

(Vô vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai)

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Tàn Dương Công Quyết tàn quyển 5 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 200 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa

6000

Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 7 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển 4 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 3 Khóa
Hỏa Cán Đài 8 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 150 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 30 Khóa

Uyên Ương Song Đao 

hoặc Cửu Cung Kiếm Pháp

hoặc Cầu Chi Kiếm Pháp tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa

 

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1 Khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Nữ Nhi Hồng 30 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Phá Thiên Kiêu 1 Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

300 Không khóa

Quà Thế Lực Ẩn Thế

4 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 150 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

500 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa

Hỏa Cán Đài

5 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 100 Khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 1 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa

Gồm pháp 1 và 2 NCGH tùy chọn

(Vô vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai)

gửi hỗ trợ

1 Không khóa

3000

 

 

Mảnh Thác Bản 8 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 400 Khóa

Hỏa Cán Đài

10 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 4 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 2 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

Gồm pháp 3 và 4 NCGH tùy chọn

(Vô vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai)

gửi hỗ trợ

1 Không khóa

6000

Mảnh Thác Bản

12 Không khóa

Hỏa Cán Đài

15 Không khóa

Hứa Nguyện Kết

600 Khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 4 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh Cổ - tàn quyển 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 3 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

Võ kỹ giang hồ tùy chọn

hoặc Bình thư 10 tùy chọn

hoặc Cashop tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

20 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Phá Thiên Kiêu 1 Không khóa
Hoang Thú Thạch 100 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

30 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Hứa Nguyện Kết 50 Khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 1 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

50 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 500 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 200 Khóa
Tham Hợp Chỉ tàn quyển 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Tâm Trai Bí Truyện - Tàn quyển 5 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 1 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa

3000

 

 

 

Mảnh Thác Bản 8 Không khóa

Hứa Nguyện Kết

400 Khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa

Võ kỹ giang hồ tùy chọn hoặc bình thư 10 tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 5 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 2 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

6000

Can Trại Liệt Hỏa Chưởng (4-10)/ Liệt Vân Bát Tiễn/Đoạn Tình Thất Tuyệt/Tuyết Trai Kiếm Pháp (4-12 tùy chọn)

hoặc Bình thư 10 tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Mảnh Thác Bản 12 Không khóa

Quà phi phong hoặc thời trang tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển 6 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển 6 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa
Hứa Nguyện Kết 600 Khóa

 Một vài hình ảnh về quà thưởng trong sự kiện

 

(PVC Trang sức Phá Thiên Kiêu)

 

(PVC Trang sức Phá Thiên Kiêu)

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

ĐẠI TIỆC CỬU ÂM
Code