Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[14/11 - 16/11] QUÀ NGÚT NGÀN - TÍCH LŨY NẠP VÀNG NGAY!

13-11-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Cứ mỗi dịp trở lại, Sự Kiện Tích Lũy Nạp Vàng lại làm giới Cửu Âm Chân Kinh thêm phần náo nhiệt với vô vàn vật phẩm quý giá.

 

Hành trình du nhập, xưng bá giang hồ không còn xa khi nhân sĩ biết chọn và tích lũy nạp vàng đúng mốc. Hãy chuẩn bị tinh thần Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 14/11 đến 23h59 ngày 16/11/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:

    - Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

    - Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 May mắn phù   100 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Tử Hà Công - tàn quyển   3 Không khóa
Binh Lục (Thượng)   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
200 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển   2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
May mắn phù   200 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
[Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển   2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
500 [Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển   3 Không khóa
Đả Cẩu Bổng - Tàn quyển   2 Không khóa
Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển   2 Không khóa
Hổ sanh   3 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
1000 Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển   2 Không khóa
Hổ sanh   3 Khóa
Tham Hợp Chỉ tàn quyển   2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   50 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn   1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
3000 Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   2 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển   4 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   5 Không khóa
Hổ sanh   4 Khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   400 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
6000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   5 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   2 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển   4 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Hổ sanh   8 Khóa
Hỏa Cán Đài   15 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp Tàn quyển   4 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
200 Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   50 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   50 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
[Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển   3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   400 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   100 Khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   8 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   200 Khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   300 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   600 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Hổ sanh   8 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
6000 Hỏa Cán Đài   20 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển   5 Không khóa
Mảnh Thác Bản   12 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   500 Khóa
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   1000 Không khóa
Hổ sanh   8 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   200 Khóa

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code