Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[11/07 - 14/07] TÍCH LŨY NẠP VÀNG THÁNG 07

12-07-2022

Chư vị nhân sĩ,

 

Thàng 07 này, Cửu Âm Chân Kinh mang đến sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng với nhiều phần quà hấp dẫn. Trước khi nắm được thông tin, hãy chuẩn bị tinh thần để Nạp vàng ngay và hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Với các mốc tích lũy nạp vàng đến mốc cố định, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Đừng bỏ lỡ nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 11/07 đến 23h59 ngày 14/07/2022.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh (không dành cho máy chủ mới Tinh Miễu Các).

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Triệu Mẫn

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 2 Không khóa
Kim Lũ Viên Khôi 1 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 50 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
200 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 3 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa

Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài Bậc Cao

Dùng để đổi Võ Kỹ Thế Lực

5 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 50 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500 Huyết Đao Kinh - Tàn quyển 5 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 1 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa

Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài Bậc Cao

Dùng để đổi Võ Kỹ Thế Lực

10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
1000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 1 Không khóa
Kim Ngân Hoa 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000 Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 7 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 2 Không khóa
Kim Ngân Hoa 50 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
6000 Tuyết Lộc 1 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển 10 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển 3 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 3 Không khóa
Kim Ngân Hoa 100 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Hối Khí Đan 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 300 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa

Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài Bậc Cao

Dùng để đổi Võ Kỹ Thế Lực

5 Khóa
Hối Khí Đan 200 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn) 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

- Gửi yêu cầu về trang hỗ trợ

50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa

Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài Bậc Cao

Dùng để đổi Võ Kỹ Thế Lực

10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn) 2 Không khóa
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển 5 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển 3 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Hổ Sanh 10 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 8 Không khóa
Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn) 8 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 5 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 4 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Hổ Sanh 10 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
6000 Huyết Mai Phiêu 1000 Không khóa
Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
Nội công GH - Tàn quyển (tùy chọn) 12 Không khóa
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển 5 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển 5 Không khóa
Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển 10 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Hổ Sanh 20 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

 

 Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút