Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[10/09 - 12/09] TÍCH LŨY NẠP VÀNG - QUÀ VỀ MUÔN LỐI

09-09-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng khởi động tháng 9 bùng nổ và hứa hẹn rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón!

 

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn, Giai Binh Trường Thương Ký, Bệ Thiết, .... đã sẵn sàng. Hãy chuẩn bị tinh thần Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện. Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 10/09 đến 23h59 ngày 12/09/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý:

- Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

- Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

 

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Môn phái/Thế lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)   1 Khóa
Bảo Hạp Võ Học   1 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   30 Không khóa
Quà Phúc Tháng   1 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
200 Huyết Mai Phiêu   20 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Bảo Hạp Võ Học   1 Khóa
Dịch Cân Đan (NC2)   100 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
500 Đoạn Tình Thất Tuyệt - Tàn quyển   10 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   30 Không khóa
Báo Báo Manh Lễ Hoa   1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   15 Khóa
1000 Bệ May 1   1 Không khóa
Gấm Nguyệt Hoa   10 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   80 Không khóa
Đoạn Tình Thất Tuyệt - Tàn quyển   20 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   10 Khóa
Binh Lục (Trung)   20 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   15 Khóa
3000 Thẻ Đổi PVC Chí Tôn   1 Không khóa
Binh Lục (Trung)   20 Khóa
Đoạn Tình Thất Tuyệt - Tàn quyển   50 Không khóa
Giai Binh Trường Thương Ký   1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Bệ Thiết 1 (Lạc Dương)   1 Không khóa
Bệ Thiết 1 (Thành Đô)   1 Không khóa
Cây Du Mộc   4 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   15 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   200 Khóa

 

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển   2 Không khóa
Thánh Võ Lệnh   50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Kim Bài Sư Môn   10 Khóa
Mảnh Hòa Thị Bích   30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
200 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển   3 Không khóa
Nữ Nhi Hồng   30 Không khóa
Thánh Võ Lệnh   70 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Mảnh Hòa Thị Bích   30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   1 Không khóa
Đã Cẩu Bổng - Tàn quyển   3 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   20 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   3 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   30 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   8 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển   8 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng (4-10)

gửi hỗ trợ

  1 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   50 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   2 Khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa

 

Các máy chủ còn lại

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế   2 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn   50000 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
Nữ Nhi Hồng   20 Không Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   20 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế   4 Khóa
Ma Môn Lệnh   100 Không khóa
Hoang Thú Thạch   100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn   50000 Khóa
Gà Nướng Trui   20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   300 Không khóa
Tiêu Dao Lệnh   100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Vô Vọng tàn quyển   2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Gà Nướng Trui   30 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   75 Khóa
Huyết Mai Phiêu   200 Không khóa
Tham Hợp Chỉ tàn quyển   1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản   2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   150 Khóa
Tham Hợp Chỉ tàn quyển   2 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   50 Không khóa
Hỏa Cán Đài   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   1 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản   8 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng (4-10)

gửi hỗ trợ

  1 Không khóa
Hứa Nguyện Kết   500 Không khóa
Tham Hợp Chỉ tàn quyển   4 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ   50 Không khóa
Hỏa Cán Đài   10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   150 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý   2 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa

  

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

 

Chưởng Quản kính bút