Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[10/08 - 13/08] TÍCH LŨY NẠP VÀNG THÁNG 08

09-08-2022

Chư vị nhân sĩ,

 

Tháng 8 tháng của những cơn mưa bất chợt, Cửu Âm Chân Kinh mang đến sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng với nhiều phần quà hấp dẫn. Không bỏ lỡ cơ hội này, quý Nhân Sĩ hãy chuẩn bị tinh thần để Nạp vàng ngay và hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Với các mốc tích lũy nạp vàng đến mốc cố định, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 10/08 đến 23h59 ngày 13/08/2022.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Ở toàn bộ máy chủ, khi nạp 3000 Vàng lần 2 sẽ được nhận lại toàn bộ quà mốc 3000 Vàng lần 1 và thêm quà đặc biệt.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Tinh Miễu Các

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Môn phái/Thế lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)   1 Khóa
Ngạo Tiên Nguyệt   10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   30 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   50 Khóa
Tiếu Hồng Trần   1 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
200 Cẩm Hạp [Thần Binh Bảo Giáp]   1 Khóa
Ngạo Tiên Nguyệt   20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   50 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   20 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan   5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
500 [Phong Ma Trượng Pháp] Tàn Quyển   1 Không khóa
Gấm Nguyệt Hoa   10 Không khóa
Chí Tôn Lễ Hạp   5 Khóa
Huyết Mai Phiêu   30 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
1000 Bệ May 1   1 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   30 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   100 Khóa
Chí Tôn Lễ Hạp   5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   5 Khóa
3000 [Tuyết Trai Kiếm Pháp] Tàn Quyển   1 Không khóa
Cây Du Mộc   2 Không khóa

Nội Công Giang Hồ Pháp 1-3 tùy chọn 1
(Gồm: Vô Vọng, Nghịch Thiên hoặc Tàn Dương, Tâm Trai Bí Thiện)

Gửi về hỗ trợ

  1 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   80 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   150 Không khóa
Chí Tôn Lễ Hạp   10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan   200 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả   10 Khóa
  • Đặc biệt tại Tinh Miễu Các: Nạp 3000 vàng lần 2, Nội công giang hồ pháp 1-3 đổi thành pháp 1-4 tùy chọn x1 và PVC phi phong tùy chọn x1.

Máy chủ Triệu Mẫn

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 2 Không khóa
Thánh Võ Lệnh 50 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kim Bài Sư Môn 10 Khóa
Mảnh Hòa Thị Bích 30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
200 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Nữ Nhi Hồng 30 Không khóa
Thánh Võ Lệnh 70 Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200 Không khóa
Mảnh Hòa Thị Bích 30 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500 Tiêu Dao Lệnh 200 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 1 Không khóa
Đã Cẩu Bổng - Tàn quyển 3 Không khóa

Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 5 Không khóa
Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển 8 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 3 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 3 Không khóa
Phiếu Đổi Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
  •  Đặc biệt tại Triệu Mẫn: Nạp 3000 Vàng lần 2 được nhận lại toàn bộ quà mốc 3000 Vàng lần 1, và tùy chọn nhận thêm 01 tầng Võ học giang hồ tùy chọn.
Điều kiện 1 tầng Võ học giang hồ tùy chọn
Nạp 3000 Vàng lần 2 được nhận thêm 1 tầng Võ học giang hồ tùy chọn Can Trại Liệt Hỏa Chưởng
Yến Vân Loạn Trần Đao
Lọa Thế Bát Mưu
Ngũ Vĩ Kiếm Quyết
Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng
Phong Ma Trượng Pháp
Liệt Vân Bát Tiễn
Đoạn Tình Thất Tuyệt
Thiên Ma Truy Hồn Đao
Tuyết Trai Kiếm Pháp

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Chí Tôn Lễ Hạp 10 Khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế 4 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Son Phấn Thượng Hạng 30 Không khóa

Chí Tôn Lễ Hạp

10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Tâm Trai Bí Triện tàn quyển 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa

Huyết Mai Phiêu

200 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 500 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa

Chí Tôn Lễ Hạp

10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Tâm Trai Bí Triện tàn quyển 2 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 4 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 8 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 400 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 5 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 500 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 70 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
  •  Đặc biệt: Nạp 3000 vàng lần 2 được nhận lại toàn bộ quà mốc 3000 Vàng lần 1, thêm tùy chọn 01 bình thư 10 hoặc 01 tán chiêu thanh hải (level 1-3).

 

  •  Lưu ý: Vật phẩm Chí Tôn Lễ Hạp khi sử dụng sẽ nhận được Dịch Cân Đan và ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau đây: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm, Hứa Nguyện Kết, Thẻ Đổi Thời Trang, Bệ Rèn, Nội Công Tàn Quyển, Võ Học Tàn Quyển, Huyền Ngọc Phấn, Quà Cổ Phổ Tàn Quyển, Thánh Hỏa Lệnh, Huyết Hải Ma Đao, Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn, Ngọc Tiêu Dao, v.v...

 Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code