Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[09/02 - 12/02] TÍCH LŨY NẠP VÀNG - NHẬN NGAY QUÀ KHỦNG!

08-02-2023

Chư vị nhân sĩ,

 

Cửu Âm Chân Kinh mang đến Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng với nhiều phần quà hấp dẫn, quý Nhân Sĩ chắc chắn sẽ hài lòng và hãy chuẩn bị tinh thần để Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 

Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau trợ giúp bản thân trên con đường du nhập giang hồ. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 09/02 - 23h59 ngày 12/02/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Nạp 3000 vàng lần 2 nhận toàn bộ quà 3000 vàng lần 1.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Môn phái/Thế lực Tham Ngộ Bản (14 ngày) 1 Khóa
Ngạo Tiên Nguyệt 10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 30 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Thất Thái Đại Phong Sa 1 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
200 Cẩm Hạp [Thần Binh Bảo Giáp] 1 Khóa
Ngạo Tiên Nguyệt 20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 50 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 20 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500 [Phong Ma Trượng Pháp] Tàn Quyển 1 Không khóa
Gấm Nguyệt Hoa 10 Không khóa

Kỳ ngộ Ẩn thế - Thế lực tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Khóa
Huyết Mai Phiêu 30 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
1000 Bệ May 1 1 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 30 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Chí Tôn Lễ Hạp 5 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
3000 [Tuyết Trai Kiếm Pháp] Tàn Quyển 1 Không khóa
Cây Du Mộc 2 Không khóa
Nội Công Giang Hồ Pháp 1-3 tùy chọn 1
(Gồm: Vô Vọng, Nghịch Thiên hoặc Tàn Dương, Tâm Trai Bí Thiện)
1 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 80 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Chí Tôn Lễ Hạp 10 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 200 Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả 10 Khóa

Lưu ý:  Nạp 3000 vàng lần 2:

- Được nhận thêm 01 PVC phi phong tùy chọn

- NCGH pháp 1-3 tùy chọn 1 đổi thành NCGH pháp 1-4 tùy chọn 1 và 5 Chí Tôn Lễ Hạp

 

Máy chủ Tinh Miễu Các

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Thánh Võ Lệnh 20 Không khóa
Mảnh Hòa Thị Bích 10 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 1 Khóa
[Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển 2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
200 Thánh Võ Lệnh 50 Không khóa
Mảnh Hòa Thị Bích 20 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
May mắn phù 400 Khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
[Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển 3 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
500

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

Gửi hỗ trợ

50 Không khóa
[Long Trảo Thủ (Cổ)] Tàn Quyển 4 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 10 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 1 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
[Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 1 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 2 Không khóa
Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 5 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 5 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 300 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng (1-10)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Võ kỹ giang hồ tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Thưởng Tích Điểm Cuối Đấu Quý 1 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài 50 Không khóa
[Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
200 Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
[Long Trảo Thủ (Cổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm   200 Không khóa
[Huyết Đao Kinh] Tàn Quyển   4 Không khóa
Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài   50 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
500

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

Gửi hỗ trợ

100 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển   3 Không khóa
Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài   100 Khóa
[Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Huyết Mai Phiêu   300 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm   100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   40 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo   10 Khóa
1000 Huyết Mai Phiêu   100 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
[Thái Cực Quyền (Cổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 2 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 2 Không khóa
Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan   100 Không khóa
Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài 200 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
3000

Võ học giang hồ tùy chọn 1 tầng (từ 1-12)

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa

Võ kỹ giang hồ tùy chọn

Gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Vô Vọng Thần Công tàn quyển 5 Không khóa
[Nghịch Thiên Tà Công] Tàn Quyển 5 Không khóa
Mảnh Thác Bản 10 Không khóa
[Thánh Hỏa Lệnh Bí Kíp (Cổ Phổ)] Tàn Quyển 2 Không khóa
[Mị Ảnh Kiếm Pháp] Tàn Quyển   5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 200 Không khóa
Hỏa Cán Đài 20 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển   60 Khóa
Huyết Hải Ma Đao tàn quyển 4 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa

Lưu ý: Huyết Hải Ma Đao tàn quyển gửi về sau khi kết thúc sự kiện

 

 Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code