Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[06/10 - 08/10] TÍCH LŨY NẠP VÀNG - QUÀ VỀ KHẮP LỐI

05-10-2023

Chư vị nhân sĩ thân mến,

 

Sự kiện Tích Lũy Nạp Vàng khởi động tháng 10 bùng nổ và hứa hẹn rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón!

 

PVC Vũ khí 3 sao tùy chọn, Võ học giang hồ tùy chọn, Mảnh Thác Bản .... đã sẵn sàng. Hãy chuẩn bị tinh thần Nạp vàng ngay để hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian diễn ra Sự kiện. Khi tích lũy nạp Vàng đến mốc yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm nhiều phần quà khác nhau. Cùng xem chi tiết nhé!

 

Thời gian

  • Từ 00h00 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 08/10/2023.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nhân sĩ tiến hành nạp vàng vào game sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Quà tùy chọn BQT sẽ trao sau ngày kết thúc sự kiện từ 3 - 7 ngày.
  • Lưu ý:
  • - Nạp mốc cao sẽ nhận được thêm quà mốc thấp.

    - Nạp tại kênh https://id.gosu.vn/ mới được tính.

Phần quà

Phần quà ở từng máy chủ được chia ra như sau:

Máy chủ Hoa Vô Khuyết

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Băng Tâm Quyết - Tàn quyển 3 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 5 Khóa
Ô Đĩnh 2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
200 Hỗn Nguyên Công - Tàn quyển 2 Không khóa
Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Bảo Hạp Võ Học 2 Khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Ô Đĩnh 4 Không khóa
Hộp Cẩm [Thần Binh Bảo Giáp] 1 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
500 Long Cốt Thạch 10 Không khóa
Tích Đĩnh 4 Không khóa
Tàn Dương - Tàn quyển 1 Không khóa
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 150 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 1 Không khóa
Đã Cẩu Bổng Cổ - Tàn Quyển 1 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
1000 Thái Cực Quyền Cổ tàn quyển 1 Không khóa
Tàn Dương - Tàn quyển 3 Không khóa
Đã Cẩu Bổng Cổ - Tàn Quyển 2 Không khóa
Pháp 1 hoặc 2 NCGH (Vô Vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai) 1 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
3000 Thái Cực Quyền Cổ tàn quyển 2 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 2 Không khóa
Pháp 3 hoặc 4 NCGH (Vô Vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Tâm Trai) 1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa

6000

Huyết Hải Ma Đao tàn quyển 3 Không khóa

PVC Vũ khí 3 sao tùy chọn - Không bao gồm Quy Minh Thí Sát Kiếm
(Một số PVC vũ khí bị khóa - Người chơi cần ghi rõ tên nhân vật cần nhận)

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Thái Cực Quyền - Tàn quyển 2 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Huyền Ngọc Phấn 2 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

Uyên Ương Song Đao hoặc Cửu Cung Kiếm Pháp tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Tàn Dương - Tàn quyển 4 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 20 Khóa

 

Máy chủ Vô Danh Kiếm

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100 Quà Thế Lực Ẩn Thế 2 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) 1 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

20 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 100 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 200 Khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

30 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Huyết Mai Phiêu 100 Không khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 1 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 50 Khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

50 Không khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 3 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 150 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 2 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 6 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 400 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng
hoặc Bình Thư 10 tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 8 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 400 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Tham Hợp Chỉ Tàn quyển 4 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

6000

Mảnh Thác Bản 12 Không khóa
PVC Vũ khí 3 sao tùy chọn 1 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 600 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng
hoặc tán chiêu Thanh Hải tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 600 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Tham Hợp Chỉ Tàn quyển 5 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao tàn quyển 5 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

Các máy chủ còn lại 

Mốc Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Tính chất
100

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

20 Không khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 20 Khóa
200 Nữ Nhi Hồng 40 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

30 Không khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Ma Môn Lệnh 100 Không khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 10 Khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 30 Khóa
500 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa

Lệnh Bài Thế Lực (tùy chọn)
Gồm: Đào Hoa Đảo, VCM, Cung Chủ Lệnh, Trang Chủ Lệnh hoặc 50 cống hiến VCM

gửi hỗ trợ

50 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 75 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 20 Không khóa
Hỏa Cán Đài 3 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 200 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 50 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 40 Khóa
1000 Mảnh Thác Bản 2 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 150 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 30 Không khóa
Hỏa Cán Đài 5 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 300 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 2 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 50 Khóa
3000 Mảnh Thác Bản 6 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 400 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 50 Không khóa
Mị Ảnh Kiếm Pháp - tàn quyển 4 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng
hoặc Tán Chiêu Thanh Hải tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 10 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 400 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 100 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 60 Khóa

6000

Mảnh Thác Bản 12 Không khóa

PVC Vũ khí 3 sao tùy chọn

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hứa Nguyện Kết 600 Khóa
Phiếu Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ 100 Không khóa

Võ học giang hồ tầng 4-10 tùy chọn 1 tầng
hoặc tán chiêu Thanh Hải tùy chọn 1

gửi hỗ trợ

1 Không khóa
Hỏa Cán Đài 15 Không khóa
Huyết Mai Phiêu 600 Không khóa
Bách Niên Tuyết Liên Quả 10 Khóa
Thánh Hỏa Lệnh tàn quyển 6 Không khóa
Huyết Hải Ma Đao tàn quyển 6 Không khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan 300 Không khóa
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 200 Khóa

 

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!

 

Chưởng Quản kính bút 

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code