Tên chiêu thức

Cấp

Loại

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Diệt Vũ Phách

12

Xa-Công Đơn

Thực

2

15

Đâm mục tiêu gây sát thương, nếu xung quanh bản thân có ''Ma Ảnh'', sẽ dẫn đến "Ma Ảnh" cộng hưởng:  Đồng thời sử dụng 1 lần [Diệt Vũ Phách-Ma Ngâm] với mục tiêu

Lăng Sất Phong

12

Gần-Công nhiều

2

5

Gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m phía trước, phá đỡ đòn sẽ đánh bay mục tiêu.

Duy Kình Thích

12

Gần-Công Đơn

Thực

6

3

Gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, đòn cuối sẽ lưu lại [Ma Ảnh] tại chỗ (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Muội Ma Vũ

12

Gần-Công nhiều

Thực

15

5

Phi vũ song thích gây sát thương cho mục tiêu xunh quanh, khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn thêm cho mục tiêu 1 tầng trạng thái Muội Ma, mục tiêu kèm 4 tầng Muội Ma trở lên [Muội Ma Vũ] tấn công sẽ bị đơ thời gian ngắn. Chiêu thức sẽ tấn công mục tiêu kèm 5 tầng Muội Ma. Xung quanh bản thân có [Ma Ảnh], sẽ khiến [Ma Ảnh] cộng hưởng, đồng thời thi triển [Muội Ma Vũ-Ma Ngâm] và nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh chủ nhân. Khi xuất chiêu là trạng thái Bá Thể có thể tự động di chuyển. Trạng thái Muội Ma:  giảm tốc 10%, duy trì 5s, có thể cộng dồn 5 tầng.

Thiên Ma Ba

12

Gần-Công nhiều

Thực

10

8

Chạy nước rút lên phía trước, gây sát thương và đơ chốc lát cho kẻ địch trên đường, trước khi chạy nước rút lưu lại 1 [Ma Ảnh] tại chỗ (Chiêu thức này không thể thi triển ở trên không)

Quy Phàm Ngâm

12

Gần-Công nhiều

Thực

5

5

Vì vua suy ngẫm đến nay. Tiêu hao và trở về vị trí [Ma Ảnh], sau khi đến vị trí, đánh choáng mục tiêu chưa đỡ đòn xung quanh và gây sát thương, cần ở trong phạm vi 20m [Ma Ảnh] bản thân mới có thể thi triển

Thanh Tịnh Hòa

12

Gần-Công Đơn

Đỡ

6

0

Du du phù vân, thanh tịnh vô trần. Khiến cho bản thân rơi vào trạng thái "Phản thủ vi công":  Khi ở trạng thái đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, có thể phá giải đỡ đòn của địch, và phản kích kẻ địch, trạng thái duy trì 5s. (Phiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, có thể tăng sát thương phản kích)

Thanh Tịnh Hòa (Phản Thủ Vi Công)

12

Gần-Công Đơn

Thực

0

6

Du du phù vân, thanh tịnh vô trần. Liên trảm mục tiêu gây sát thương

Vạn Kính Không

12

Gần-Công Đơn

Thực (Nộ)

10

3

Gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, thì đòn cuối sẽ lưu lại tại chỗ 1 [Ma Ảnh].

 

* Một vài hình ảnh