Kích hoạt
01

BÁO DANH MÁY CHỦ MỚI

Giới thiệu: Giftcode mừng ra mắt máy chủ mới Côn Luân
Cách nhận: Báo danh đủ 3 ngày tại trang Intro máy chủ mới Côn Luân

 • Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp"

  - Số lượng: 01
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
 • Tôn Hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp"

  - Tôn Hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp"
  - Số Lượng 01
 • Quà Tân Máy Chủ

  Gói quà đẹp. xem ra rất tinh mĩ, gồm nhiều vật phẩm giá trị:
  - Địa Hoàng Đan 20
  - Đại Như Ý Hoàn 10
  - Kim Nguyên Tái 5
  - Túi Vật Phẩm-III 1
  - Hoàn Tâm Đan 30
  - Thương Thuật Hoàn 30
  - Tàng Đầu Lộ Vĩ<1> 10
 • Túi Mở Rộng Ưu

  -Số Lượng: 01
02

Côn Luân

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Côn Luân
Cách nhận: Tham gia event share trailer Máy Chủ Côn Luân
Thời gian sử dụng: Đến 23h59 ngày 07/02/2024

 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  - Số lượng: 01
 • Tuyết Liên Quả

  - Số Lượng: 05
 • Danh Tuấn Giang Hồ (2 ngày)

  - Số lượng: 01
 • Quà Sơ Nhập Giang Hồ

  - Số lượng: 01
 • Quà Gia Nhập Server Mới

  - Số lượng: 01
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
03

Tết Cửu Âm

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Côn Luân.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage/ Group Cửu Âm Chân Kinh

 • Anh Hùng Lệnh

  - Số lượng: 02
 • Quà Toàn Dân "Phong Khởi Kiếm Ca"

  - Số lượng: 01
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
 • Túi Gấm Mở Rộng

  - Số lượng: 01
04

Chiến Côn Luân

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Côn Luân.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage/ Group Cửu Âm Chân Kinh

 • Môn Phái/Thế Lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)

  - Số lượng: 01
 • Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm

  - Số lượng: 01
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 02
05

Bang Hội S21

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Côn Luân
Cách nhận: Tham gia các sự kiện bang hội tại máy chủ S21 - Côn Luân

 • Quà Hỗ Trợ Bang

  - Số lượng: 01
 • Tôn hiệu "Cửu Âm Bảo Bối"

  - Số lượng: 01
 • Tuyệt Địa (14 ngày)

  - Số lượng: 01
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 01
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
06

Mừng Côn Luân

Giới thiệu: Mừng máy chủ mới Côn Luân ra mắt, giftcode sẽ dành cho tất cả nhân sĩ.
Cách nhận: Thông qua các trang báo game, event Fanpage Cửu Âm Chân Kinh

 • Quà [Yên Hoa]

  - Số lượng: 05
 • Anh Hùng Lệnh

  - Số lượng: 05
 • Màn Thầu

  - Số lượng: 30
 • "Hoàn Phong Tảo Diệp Thoái" Lễ Hoa

  - Số lượng: 01
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 10
07

S21 Côn Luân

Giới thiệu: Giftcode chào mừng máy chủ mới Côn Luân
Cách nhận: Tham gia báo danh trên Intro MCM Côn Luân

 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
 • Lệnh Bài Giang Hồ Cấm Địa

  - Số Lượng: 01
 • Tuyết Liên Quả

  - Số Lượng: 5
 • Địa Hoàng Đan

  - Số Lượng: 5

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu