Cập nhật khác

Rất nhiều cập nhật mới sẽ được update tại siêu phiên bản Phong Vân Thiên Hạ, quý nhân sĩ nhớ thường xuyên theo dõi nhé!

Thay đổi về vấn đề bắt cóc

 • Các loại giấy khế ước dùng để bắt cóc cần thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ trở lên và thời gian để sử dụng vật phẩm là 9h00 - 23h00 hàng ngày.

Đổi mặt Quỳ Hoa Bảo điển

 • Người chơi cần có lệnh bài Du Tiên Đảo đến gặp NPC dịch dung đại sư đối thoại để mua thẻ đổi mặt.

 • Kết hợp với thẻ dịch dung bình thường để đổi khuôn mặt.

 • Sau khi xác nhận sẽ có được khuôn mặt mà bạn muốn thay đổi.

Tăng thêm số lần thụ nghiệp

 • Cách chơi thụ nghiệp tăng thêm mỗi ngày 4 trận.
 • Trong đó thời gian thi đấu trận thứ 4 là 22:0023:30.

Thay đổi đạo cụ khi khôi phục kỹ năng đã quên

 • Đạo cụ tốn khi khôi phục kỹ năng đã quên, từ tốn Lâu Vân Lệnh đổi thành tốn Tu Vi.

Thêm mới đổi Giáng Long Hộ Oản

 • Cửu Âm Chí mở Nội 5 xong có thể đổi Hộ Oản ở Thành Đô 752 470.
 • Người chơi Giáng Long Tầng 6 trở lên có thể ở chỗ NPC 30L Bạc Vụn đổi Thẻ Đổi Giáng Long.
 • Người chơi Giáng Long tầng 6 trở lên có thể đổi 1 Thẻ, tầng 10 có thể đổi 2 Thẻ, tầng 12 có thể đổi 3 Thẻ.
 • Có Thẻ và Giáng Long tu luyện đến số tầng nhất định, có thể đổi Hộ Oản tương ứng.

Giáng Long Tầng 6 có thể đổi Hộ Oản 3 ngày (Cần 1 Thẻ).

Giáng Long Tầng 8 có thể đổi Hộ Oản 7 ngày  (Cần 1 Thẻ).

Giáng Long Tầng 10 có thể đổi Hộ Oản 10 ngày (Cần 1 Thẻ).

Giáng Long Tầng 12 có thể đổi Hộ Oản 20 ngày (Cần 1 Thẻ).

 • Mỗi loại Hộ Oản kỳ hạn lần lượt có 3 loại tổ hợp kỹ năng khác nhau.
 • Thời gian mua có hạn của mỗi đạo cụ Tiệm là 30 ngày bao gồm Thẻ và Hộ Oản .

Thêm mới liên quan cách chơi Khí Vận Bang Hội

- Thêm mới cách chơi Khí Vận Bang, người chơi thông qua cách chơi nhiệm vụ ngày tích lũy khí vận bang, sau khi đạt khí vận nhất định, bang chủ có thể mở sự kiện Tế Thiên, nhận thưởng. Bang hội có trú địa sẽ bị cao thủ tà đạo nhìn ngó, đánh bại cao thủ tà đạo xong, có thể nhận được rất nhiều thưởng.

- Người chơi có thể ở chỗ Đại Sứ Nhiệm Vụ Bang nhận nhiệm vụ vận khí Bang: Yến Kinh (277, -61), Tô Châu (500 , 325), Lạc Dương (1046, 344), Thành Đô (Thành Đô 669, 616).

 • Luyện nhóm Bang
 • Vật liệu cống hiến
 • Ngăn chặn bang địch
 • Cần Tu Khổ Luyện
 • Thăm hỏi Thế Gia
 • Phong thủy Trú Địa
 • Vận tiêu Bang

Phản sư

 • Thêm mới đền bù thực lực phản sư, thêm mới phán đoán số lần bát đại môn phái phản sư.
 • Số lần phản sư từ bát đại môn phái càng nhiều, tỉ lệ hoàn trả đền bù càng ít.

Chiến trường

 • Đóng chiến trường Lăng Tiêu Thành và U Vân Thập Lục Châu.
 • Thêm mới BXH đại sư chiến trường Mộc Vân Trang và Cổ mộ phái.

Kênh chat

 • Thêm mới kênh chat thông dụng của Ẩn Thế Môn Phái.
 • Chú ý: chỉ có thể tương tác giữa môn phái và Ẩn Thế Môn Phái tương ứng, ví dụ Thiếu Lâm và Đạt Ma.
 • Thêm mới kênh chat Liên Minh, người chơi bang trong cùng 1 liên minh bang mới, có thể thông qua kênh chat liên minh bang trò chuyện với người chơi bang khác của liên minh bản thân.

Tính năng khôi phục đỡ đòn

 • Thêm tính năng khôi phục đỡ đòn.
 • Sau khi điểm đỡ đòn bị tấn công tốn đến 0 xong, trong 10s dần dần khôi phục đến 100%.

 

..........

(đang cập nhật)