Get Adobe Flash player

Tải bản full

Bản cài đặt Cửu Âm Chân Kinh 2

Kiến nghị: Nên dùng.

Ưu điểm:

Tải với tốc độ nhanh và ổn định Tích hợp chức năng tải tiếp (Resume) khi bị mất kết nối mạng giữa chừng

Tên tập tin Kích thước tập tin Kích thước game Tải về liên kết
CuuAmChanKinh2-Installer.exe 12.9 MB 17.5 GB

Hướng dẫn: Xem thêm tại đây!

Bản đầy đủ

Tên tập tin Kích thước tập tin Kích thước game Tải về liên kết
CuuAmChanKinh2-Full.rar 16.4 GB 17.5 GB

Hướng dẫn: Xem thêm tại đây!

Tải bản cập nhật

HTTP
Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Patch 168-169 459KB HTTP liên kết 0.0.1.168-0.0.1.169
Patch 167-168 3.9MB HTTP liên kết 0.0.1.166-0.0.1.168
Patch 166-167 4KB HTTP liên kết 0.0.1.166-0.0.1.167
Patch 165-166 1.1MB HTTP liên kết 0.0.1.165-0.0.1.166
Patch 164-165 1.5MB HTTP liên kết 0.0.1.164-0.0.1.165
Patch 163-164 1.4MB HTTP liên kết 0.0.1.163-0.0.1.164
Patch 162-163 183KB HTTP liên kết 0.0.1.162-0.0.1.163
Patch 161-162 14.2MB HTTP liên kết 0.0.1.161-0.0.1.162
Patch 160-161 844KB HTTP liên kết 0.0.1.160-0.0.1.161
Patch 159-160 2.3MB HTTP liên kết 0.0.1.159-0.0.1.160
Patch 158-159 786KB HTTP liên kết 0.0.1.158-0.0.1.159
Patch 157-158 333KB HTTP liên kết 0.0.1.157-0.0.1.158
Patch 156-157 2.2MB HTTP liên kết 0.0.1.156-0.0.1.157
Patch 155-156 3.2MB HTTP liên kết 0.0.1.155-0.0.1.156
Patch 154-155 48.1MB HTTP liên kết 0.0.1.154-0.0.1.155
Patch 153-154 7MB HTTP liên kết 0.0.1.153-0.0.1.154
Patch 152-153 55KB HTTP liên kết 0.0.1.152-0.0.1.153
Patch 151-152 8MB HTTP liên kết 0.0.1.151-0.0.1.152
Patch 150-151 1.1MB HTTP liên kết 0.0.1.150-0.0.1.151
Patch 149-150 7.3MB HTTP liên kết 0.0.1.149-0.0.1.150
Patch 148-149 411MB HTTP liên kết 0.0.1.148-0.0.1.149
Patch 147-148 243MB HTTP liên kết 0.0.1.147-0.0.1.148
Patch 146-147 420MB HTTP liên kết 0.0.1.146-0.0.1.147
Patch 145-146 544MB HTTP liên kết 0.0.1.145-0.0.1.146
Patch 144-145 347MB HTTP liên kết 0.0.1.144-0.0.1.145

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình yêu cầu

Cấu hình Thấp Trung bình Cao
Hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên Windows 7/8/10
CPU Intel Core 2 Duo Intel Core I3 Intel Core I5 hoặc Xeon trở lên
RAM 2 GB 4 GB 8 GB trở lên
Card màn hình GT710 1GB trở lên GTX750ti 2GB trở lên GTX950 2GB trở lên
Card âm thanh Card tương thích DirectX 9.0c Card tương thích DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Ổ cứng Hơn 20G
Internet ADSL/FTTH