Get Adobe Flash player

Tải bản full

HTTP

Bản cài đặt Cửu Âm Chân Kinh

Chú ý: Quý nhân sĩ nên tải bản cài đặt từng phần tốt hơn bản cài đặt đầy đủ để tránh file client bị hư trong quá trình download.

Phiên bản hiện tại: 1.161 Bản áp dụng: 1.161 Cập nhật: 13/9/2017 Kích thước: 17GB

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
CACK 2 - Full 17GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 1 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 2 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 3 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 4 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 5 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 6 2.5GB HTTP liên kết 1.161
CACK 2 - Phần 7 2.1GB HTTP liên kết 1.161
Khác

Bản cập nhật

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Bản cập nhật 2.5GB Fshare liên kết 1.161

Bản đầy đủ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Bản từng phần 16.7GB Fshare liên kết 1.161
Bản đầy đủ 17GB Fshare liên kết 1.161

Tải bản cập nhật

HTTP
Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Patch 140-141 2KB HTTP liên kết 0.0.1.140-0.0.1.141
Patch 141-142 755KB HTTP liên kết 0.0.1.141-0.0.1.142
Patch 142-143 1.3MB HTTP liên kết 0.0.1.142-0.0.1.143
Patch 143-144 1MB HTTP liên kết 0.0.1.143-0.0.1.144
Patch 144-145 347MB HTTP liên kết 0.0.1.144-0.0.1.145
Patch 145-146 544MB HTTP liên kết 0.0.1.145-0.0.1.146
Patch 146-147 420MB HTTP liên kết 0.0.1.146-0.0.1.147
Patch 147-148 243MB HTTP liên kết 0.0.1.147-0.0.1.148
Patch 148-149 411MB HTTP liên kết 0.0.1.148-0.0.1.149
Patch 149-150 7.3MB HTTP liên kết 0.0.1.149-0.0.1.150
Patch 150-151 1.1MB HTTP liên kết 0.0.1.150-0.0.1.151
Patch 151-152 8MB HTTP liên kết 0.0.1.151-0.0.1.152
Patch 152-153 55KB HTTP liên kết 0.0.1.152-0.0.1.153
Patch 153-154 7MB HTTP liên kết 0.0.1.153-0.0.1.154
Patch 154-155 48.1MB HTTP liên kết 0.0.1.154-0.0.1.155
Patch 155-156 3.2MB HTTP liên kết 0.0.1.155-0.0.1.156
Patch 156-157 2.2MB HTTP liên kết 0.0.1.156-0.0.1.157
Patch 157-158 333KB HTTP liên kết 0.0.1.157-0.0.1.158
Patch 158-159 786KB HTTP liên kết 0.0.1.158-0.0.1.159
Patch 159-160 2.3MB HTTP liên kết 0.0.1.159-0.0.1.160
Patch 160-161 844KB HTTP liên kết 0.0.1.160-0.0.1.161
Patch 161-162 14.2MB HTTP liên kết 0.0.1.161-0.0.1.162
Patch 162-163 183KB HTTP liên kết 0.0.1.162-0.0.1.163
Patch 163-164 1.4MB HTTP liên kết 0.0.1.163-0.0.1.164

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình yêu cầu

Cấu hình Thấp Trung bình Cao
Hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên Windows 7/8/10
CPU Intel Core 2 Duo Intel Core I3 Intel Core I5 hoặc Xeon trở lên
RAM 2 GB 4 GB 8 GB trở lên
Card màn hình GT710 1GB trở lên GTX750ti 2GB trở lên GTX950 2GB trở lên
Card âm thanh Card tương thích DirectX 9.0c Card tương thích DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Ổ cứng Hơn 20G
Internet ADSL/FTTH