Get Adobe Flash player

Tải bản full

HTTP

Bản cài đặt Cửu Âm Chân Kinh

Chú ý: Quý nhân sĩ nên tải bản cài đặt từng phần tốt hơn bản cài đặt đầy đủ để tránh file client bị hư trong quá trình download.

Phiên bản hiện tại: 1.116 Bản áp dụng: 1.116 Cập nhật: 22/03/2016 Kích thước: 14.8 GB Patch: patch293.rar

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
CACK 2 - Full 14GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 1 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 2 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 3 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 4 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 5 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 6 2.3GB HTTP liên kết 1.116
CACK 2 - Phần 7 1.1GB HTTP liên kết 1.116
Khác

Bản cập nhật

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Bản cập nhật 2.5GB Fshare liên kết 1.116

Bản đầy đủ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Bản từng phần 14.8GB Fshare liên kết 1.116
Bản từng phần 14.8GB Mega liên kết 1.116
Bản từng phần 14.8GB 4share liên kết 1.116
Bản từng phần 14.8GB tenlua liên kết 1.116
Bản đầy đủ 14.8GB Fshare liên kết 1.116

Tải bản cập nhật

HTTP
Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Patch 96-97 3MB HTTP liên kết 0.0.1.096-0.0.1.097
Patch 97-98 1MB HTTP liên kết 0.0.1.097-0.0.1.098
Patch 98-99 26MB HTTP liên kết 0.0.1.098-0.0.1.099
Patch 99-100 56MB HTTP liên kết 0.0.1.99-0.0.1.100
Patch 100-101 197MB HTTP liên kết 0.0.1.100-0.0.1.101
Patch 101-102 377MB HTTP liên kết 0.0.1.101-0.0.1.102
Patch 102-103 374MB HTTP liên kết 0.0.1.102-0.0.1.103
Patch 103-104 68MB HTTP liên kết 0.0.1.103-0.0.1.104
Patch 104-105 116MB HTTP liên kết 0.0.1.104-0.0.1.105
Patch 105-106 2KB HTTP liên kết 0.0.1.105-0.0.1.106
Patch 106-107 55MB HTTP liên kết 0.0.1.106-0.0.1.107
Patch 107-108 2MB HTTP liên kết 0.0.1.107-0.0.1.108
Patch 108-109 15MB HTTP liên kết 0.0.1.108-0.0.1.109
Patch 109-110 789KB HTTP liên kết 0.0.1.109-0.0.1.110
Patch 110-111 2MB HTTP liên kết 0.0.1.110-0.0.1.111
Patch 111-112 9MB HTTP liên kết 0.0.1.111-0.0.1.112
Patch 112-113 14KB HTTP liên kết 0.0.1.112-0.0.1.113
Patch 113-114 7MB HTTP liên kết 0.0.1.113-0.0.1.114
Patch 114-115 485KB HTTP liên kết 0.0.1.114-0.0.1.115
Patch 115-116 703KB HTTP liên kết 0.0.1.115-0.0.1.116
Patch 116-117 5MB HTTP liên kết 0.0.1.116-0.0.1.117
Patch 117-118 282KB HTTP liên kết 0.0.1.117-0.0.1.118
Patch 118-119 784KB HTTP liên kết 0.0.1.118-0.0.1.119
Patch 119-120 8MB HTTP liên kết 0.0.1.119-0.0.1.120
Patch 120-121 21KB HTTP liên kết 0.0.1.120-0.0.1.121
Patch 121-122 1.3M HTTP liên kết 0.0.1.121-0.0.1.122
Patch 122-123 215KB HTTP liên kết 0.0.1.122-0.0.1.123
Patch 123-124 14KB HTTP liên kết 0.0.1.123-0.0.1.124
Patch 124-125 2KB HTTP liên kết 0.0.1.124-0.0.1.125
Patch 125-126 106MB HTTP liên kết 0.0.1.125-0.0.1.126
Patch 126-127 103MB HTTP liên kết 0.0.1.126-0.0.1.127
Patch 127-128 342MB HTTP liên kết 0.0.1.127-0.0.1.128
Patch 128-129 313MB HTTP liên kết 0.0.1.128-0.0.1.129
Patch 129-130 24MB HTTP liên kết 0.0.1.129-0.0.1.130
Patch 130-131 1KB HTTP liên kết 0.0.1.130-0.0.1.131
Patch 131-132 119MB HTTP liên kết 0.0.1.131-0.0.1.132
Patch 132-133 1.6MB HTTP liên kết 0.0.1.132-0.0.1.133

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình yêu cầu

Cấu hình Thấp Trung bình Cao
Hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên Windows 7/8/10
CPU Intel Core 2 Duo Intel Core I3 Intel Core I5 hoặc Xeon trở lên
RAM 2 GB 4 GB 8 GB trở lên
Card màn hình GT710 1GB trở lên GTX750ti 2GB trở lên GTX950 2GB trở lên
Card âm thanh Card tương thích DirectX 9.0c Card tương thích DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Ổ cứng Hơn 20G
Internet ADSL/FTTH