Ngoài những tính năng mới được cập nhật, phiên bản Phi Hoa Kiếm Ảnh cũng mang đến rất nhiều thay đổi và điều chỉnh khác.

Điều chỉnh một số tính năng

 • Thêm đổi Tọa Vong Công cao cấp ở chỗ Võ Dịch Tô Châu (396.740), cao nhất có thể đổi đến 42 (Cần CAC Nội 6 mở).
 • Ô cài đặt trong "Ô Mở Rộng Nội công" từ 5 tăng thành 10 ô.
 • Thành Đô thêm mới NPC đổi đạo cụ Hoành Vân Cốc: Người Canh Giữ Mật Tông Bảo Khố (911.564).
 • Xóa đổi đạo cụ xung huyệt Đới Mạch ở chỗ Chu Dật Tiên Tô Châu.
 • Đóng lối chơi Đại Hội Đế Phong, tích điểm Bang ban đầu chuyển hóa thành tích điểm liên đấu Bang theo tỉ lệ nhất định.
 • Đế Phong Bí Bản người chơi có sẽ chuyển thành Bang Hội Bí Bản. Bang Hội Bí Bản có thể dùng để đổi đạo cụ thưởng trước đây.
 • Giao diện Cửu Dương Tuyệt Học dời đến Phong Vân Kỷ, đồng thời Nhất Phẩm Các tăng thêm xem trước Cửu Dương Tuyệt Học. Nhất Phẩm Các chỉ tiến hành bày võ học.
 • Thủ pháp ám khí cứ sinh hiệu lực 1 lần thì sẽ tốn 1 ám khí tương ứng, nếu số lượng không đủ sẽ không có hiệu lực. (Chỉ ảnh hưởng sinh hiệu lực của thủ pháp ám khí, không liên quan hiệu quả khác)

 • Đóng lối chơi Minh Chiến Bang.
 • Đóng giao diện Bạn Đồng Hành.
 • Đóng Long Đấu Đôi và đưa vào Phong Vân Kỷ.
 • Điều chỉnh Chí Bảo Giang Hồ cho sản sinh ở giai đoạn Nội 3: Hấp Tinh Đại Pháp giai đoạn Nội 3 có thể tu luyện đến tầng 36, giai đoạn Nội 4 có thể tu luyện đến tầng 49.
  Quỳ Hoa Bảo Điển giai đoạn Nội 3 có thể tu luyện đến tầng 16, giai đoạn Nội 4 có thể tu luyện đến tầng 36.
 • Điều chỉnh La Hán Quyền-Di Lặc Thùy Mi đỡ đòn đổi bộ võ khác xong, kỹ năng và hiệu quả của nó sẽ biến mất.

Điều chỉnh Hoành Vân Cốc:

 • Thêm điều kiện vào cấm địa Hoành Vân Cốc: Khi trong đội có đủ 8 hoặc trên 8 đội viên mới có thể thông qua giao diện vào cấm địa.
 • Thêm điều kiện mở tiến độ Hoành Vân Cốc: Khi trong cấm địa có đủ 8 hoặc trên 8 đội viên mới có thể trò chuyện với Chu Tịnh nhận được tiến độ cấm địa.
 • Thêm giới hạn thời gian mở tiến độ Hoành Vân Cốc: Sau khi mở cấm địa, nếu thời gian quá dài mà chưa trò chuyện để mở tiến độ, thì sẽ đóng và thu hồi cấm địa, và tất cả người chơi vào cấm địa trong một thời gian sẽ không thể mở lại hoặc vào cấm địa.
 • Thêm giới hạn tiến độ Nguy Túc ải đầu của Hoành Vân Cốc: Sau khi mở tiến độ Hoành Vân Cốc, Nguy Túc nếu trong thời gian dài chưa bị tiêu diệt, thì sẽ đóng và thu hồi cấm địa, tất cả người chơi nhận được tiến độ trong tuần không thể khiêu chiến cấm địa Hoành Vân Cốc lần nữa (Thủ lĩnh khác thì không có giới hạn này).
 • Điều chỉnh cách nhận tiến độ Hoành Vân Cốc, tiến độ nhận ban đầu là “tiêu diệt Nguy Túc” điều chỉnh thành “Trò chuyện với Chu Tịnh chọn cốt truyện” là nhận được tiến độ phụ bản.

Tô Châu thêm mới Người Đổi Võ Kỹ Cổ Phổ (400.745)

 • Người đổi võ kỹ cổ phổ thêm mới tính năng phân giải võ kỹ cổ phổ, có thể phân giải võ kỹ liên quan Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ Phổ), Thái Cực Quyền (Cổ Phổ), Long Trảo Thủ (Cổ Phổ), Mị Ảnh Kiếm Pháp (Cổ Phổ), phân giải có thể nhận được “Ngọc Giác Võ Kỹ Cổ Phổ”.
 • Người Đổi Võ Kỹ Cổ Phổ thêm mới Tiệm Đổi Võ Kỹ Cổ Phổ, thông qua Ngọc Giác Võ Kỹ Cổ Phổ” và “Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm” có thể đổi võ kỹ liên quan Đả Cẩu Bổng Pháp(Cổ Phổ), Thái Cực Quyền(Cổ Phổ), Long Trảo Thủ (Cổ Phổ), Mị Ảnh Kiếm Pháp (Cổ Phổ).
Chú ý:
 • Võ kỹ cổ phổ đổi ở chỗ Người Đổi Võ Kỹ Cổ Phổ nhận được không thể tiến hành phân giải.
 • Sách võ kỹ mỗi chiêu của Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ Phổ), Thái Cực Quyền (Cổ Phổ), Long Trảo Thủ (Cổ Phổ) giới hạn mỗi tháng mua 1 quyển, server giới hạn bán 8 quyển.
 • Sách võ kỹ mỗi chiêu của Mị Ảnh Kiếm Pháp (Cổ Phổ) giới hạn mua 1 quyển, server giới hạn bán 5 quyển.

Truyện ký Tiêu Biệt Tình

 • [Cách nhận]
  - Người chơi thỏa mãn điều kiện online sẽ nhận được thư chỉ dẫn, hoặc nhận được chỉ dẫn nhận loạt nhiệm vụ Tiêu Biệt Tình ở trang Giao diện Cần Tu - Nhiệm vụ sứ mệnh.
  - Đến NPC Tô Châu Bao Đả Thính (755, 488), tìm hiểu sự tích cuộc đời của danh hiệp giang hồ Tiêu Biệt Tình.
 • [Chương cốt truyện] Như sau
  - Cuộc Sống Giang Hồ (Nội 3 có thể tham gia).
  - Đệ Nhất Thư Viện (Cần hoàn thành Cuộc Sống Giang Hồ xong nội 3 có thể tham gia).
  - Quân Tâm Như Cố (Cần hoàn thành Đệ Nhất Thư Viện xong Nội 4 có thể tham gia).
  - Ẩn Vương Phó Hiểm (Nội 5 có thể tham gia).
  - Sau khi hoàn thành toàn bộ cốt truyện, có thể nhận được PVC kỷ niệm – Thúy Chiêm Lăng Tiêu (Đơn kiếm).
Chú ý:
 • Mỗi tuần có thể hoàn thành 1 chương
 • Điều kiện nhận Truyện ký Tiêu Biệt Tình-Cuộc Sống Giang Hồ cần hoàn thành cốt truyện Giang Nam Yên Vân Lục (Nhiệm vụ mở luyện nhóm võ học) .
 

Thay đổi về phần thưởng quà top quý Tam Minh Tranh Bá

 • Top 1 sẽ nhận được: Cổ phổ tàn quyển x 6, Thiên Âm Cầm Quyển (Ngọc) x 2, Thiên Âm Cầm Quyển (Kim) x 2.
 • Top 2: - Cổ phổ tàn quyển x 4, Thiên Âm Cầm Quyển (Kim) x 2, Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) x 1.
 • Top 3: - Cổ phổ tàn quyển x 2, Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) x 2 .

 

đang tiếp tục cập nhật