Hiệu quả võ kỹ [Thiên Sơn Kiếm Pháp] - [Băng Mang]:

Hiệu quả võ kỹ [Thiên Sơn Kiếm Pháp] - [Băng Mang]
Võ kỹ Mô tả
Lẫm Tuyết Không Lạc - Băng Mang

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn khiến mục tiêu giảm tốc 25%

U Liên Vân Hoàn - Băng Mang

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tăng tốc độ xung phong chiêu thức

Hoành Tuyết Đoạn Phong - Băng Mang

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Đội hữu vào phạm vi tường băng, tăng tốc độ di chuyển và tỉ lệ chính xác, duy trì 7s

Lưu ý

  • Võ kỹ trên sau khi học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Băng Mang] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Thiên Sơn Kiếm Pháp] sẽ có thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh