Với tính năng Luyện Nhóm Bộ Võ mới, hi vọng quý nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thú vị! 

Giới thiệu tính năng luyện nhóm bộ võ

  • Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ Giang Nam Yên Vân Lục, tính năng luyện nhóm bộ võ có thể tự động mở, người chơi nhấp phím K có thể tự chọn chiêu thức luyện nhóm bộ võ.

  • Tính năng luyện nhóm bộ võ chỉ được dùng ở bộ võ võ học, không thể tiến hành nội tu và diễn võ, chịu thêm độ mệt mỏi.
  • Luyện nhóm bộ võ có thể đồng thời tiến hành với nội công và chiêu thức trong tu luyện võ học, nhưng đồng thời chỉ được tu luyện cùng 1 chiêu thức.

Điều kiện mở luyện nhóm bộ võ

  • Điều kiện tham gia: Sau khi hoàn thành sự kiện Cửu Âm Chí “Oa Khấu Khiêu Lương”, người chơi có thể đến vị trí Trung Tâm Tô Châu (528,394) có thể tự động nhận nhiệm vụ truyện ký Phong Vân “Giang Nam Yên Vân Lục”.

  • Nhận nhiệm vụ không cần Danh Tuấn và không có yêu cầu thực lực.
  • Tổng nhiệm vụ truyện ký là 1 chương.
  • Thưởng cách chơi: Tu Vi, mở tính năng luyện nhóm bộ võ.