Một cách chơi Bang hội mới cực kỳ hấp dẫn!

Điều kiện tham gia

 • Sau khi hoàn thành sự kiện Cửu Âm Chí "Oa Khấu Khiêu Lương", Đại Hội Để Phong mỗi tuần sẽ tiến hành 2 lần (Thứ 4, chủ nhật), mỗi 4 tuần là 1 mùa đấu Để Phong, trong mỗi mùa đấu tổng cộng có 8 lần Đại Hội. Thành viên bang ít nhất đã từng tham gia 6 lần đại hội trong mùa đấu hiện tại, mới có thể nhận thưởng mùa đấu khi tổng kết mùa đấu.

Thời gian

 • Thời gian báo danh Đại Hội Để Phong là tổ chức từ 12:00 - 20:00 trong ngày, trong thời gian này Bang Chủ của Bang có thể tiến hành báo danh ở giao diện Bang - Ngoại giao - Đại Hội Để Phong. Bang chưa báo danh sẽ không thể tham gia đại hội.
 • Thời gian thi đấu của Đại Hội Để Phong là từ 20: 00-22: 00, sau 22:00 không thể tiếp tục tham gia thi đấu nữa. Khi tham gia thi đấu, khi giành thắng lợi chiến đấu trận hiện tại, sẽ nhận được thưởng chiến đấu thắng lợi.
 • Thời gian tổng kết của Đại Hội Để Phong là 22:30 trong ngày, thống kê biểu hiện của các Bang, phát phần thưởng xếp hạng của đại hội trong ngày. 

Quy tắc tham gia

 • Người chơi tham gia Đại Hội Để Phong cần tìm 2 thành viên cùng Bang tổ hợp thành tiểu đội 3 người.
 • Chỉ có đội trưởng tiểu đội có thể chọn đấu trường Đại Hội Để Phong muốn tham gia và tiến hành báo danh kết hợp.
 • Đấu trường Đại Hội Để Phong chủ yếu chia ra 2 loại: Đấu Trường Đấu Lực, Đấu Trường Đấu Kỹ.

             ● Đấu Đấu Trường Đấu Kỹ: Chủ yếu kiểm nghiệm kỹ xảo thao tác của người chơi, sử dụng trang bị võ học Đấu Trường cung cấp tiến hành thi đấu; Đấu Trường Đấu Kỹ chủ yếu dựa vào tỉ lệ thắng của người chơi để kết hợp người chơi thực lực gần giống nhau trong phạm vi toàn server.

             ● Đấu Trường Đấu Lực: Chủ yếu khảo nghiệm thực lực bản thân của người chơi, sử dụng trang bị võ học của bản thân hiệp sĩ để tiến hành thi đấu; Đấu Trường Đấu Lực chủ yếu dựa vào biểu hiện chiến đấu tích lũy của cá nhân người chơi để kết hợp người chơi thực lực gần nhau trong phạm vi toàn server.

 • Sau khi mở Đại Hội Để Phong Bang, ở giao diện cách chơi Bang ngẫu nhiên xuất hiện 3 Đấu Trường có thể chọn để tham gia, sau khi 1 tiểu đội 3 người trong bang chọn 1 Đấu Trường tham gia xong, Đấu Trường được chọn tham gia sẽ làm mới thành Đấu Trường mới.
 • Đồng thời, mỗi bang dựa vào cấp bậc tiểu đội Bang (Cấp bang có cấp cao nhất trong tiểu đội bang do 3 bang tổ hợp thành), tổng số trận tham gia của bang trong 1 ngày và số lần có thể tham gia của 1 bang là khác nhau.

             ● Cấp Sùng Võ (0-299): Mỗi người chơi mỗi ngày tối đa tham gia 4 lần, bang tối đa có thể tham gia 12 trận chiến trường.

             ● Cấp Đan Võ (300-899): Mỗi người chơi mỗi ngày tối đa tham gia 4 lần, bang tối đa có thể tham gia 24 trận chiến trường.

             ● Cấp Cực Tôn (899 trở lên): Mỗi người chơi mỗi ngày tối đa tham gia 4 lần, bang tối đa có thể tham gia 40 trận chiến trường.

Thêm mới

Thêm mới Tiệm Đổi Đại Hội Để Phong (Sứ Giả Để Phong Thành Đô: 633.611)

 • Quyển Cán Tẩy mỗi ngày hạn mua 5 cái.
 • Quyển Cán Tẩy Kỹ Năng Bảo Vật mỗi ngày hạn mua 5 cái.
 • Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển Cẩm Hạp mỗi ngày hạn mua 5 cái.

 • Kim Ti Phấn mỗi tháng hạn mua 2 cái.
 • Huyền Ngọc Phấn mỗi tháng hạn mua 2 cái.
 • Tăng đổi Hỗn Nguyên Công, Băng Tâm Quyết, Độc Thiềm Công, Huyết Đao Kinh, Ngũ Hành Tâm Pháp, Tử Hà Công đột phá tâm pháp, sử dụng đạo cụ có thể đột phá đến tầng 64, điều kiện sử dụng là học nội công tương ứng tầng 49.
 • Tăng thêm đổi trang sách võ học mới Lưu Chuyển Huyết Thần Sát tầng 1-12.

Lưu ý

 • Đại Hội Để Phong mỗi lần khai chiến 4 tuần là 1 mùa đấu, khi tiến hành tổng kết vào cuối mùa đấu, dựa vào cấp bậc của bang để phát thưởng mùa đấu.
 • Đồng thời sau khi tổng kết mùa đấu, mỗi lần mở mùa đấu mới, tất cả bang cấp Cực Tôn sẽ giảm đến Cấp Đan Võ.
 • Server đã mở cách chơi “Đại Hội Để Phong”, cách chơi “Đỉnh Phong Quyết Chiến” chủ nhật sẽ đóng.
 • Theo sự tăng cao của cấp bậc bang, hiệp sĩ tham gia Đại Hội Để Phong có thể nhận được rất nhiều thưởng. Cao nhất có thể trong ngày tổng kết nhận được  120 Để Phong Bí Bản và nhiều Tu Vi, Tu Vi Quán Chú, cao nhất có thể trong thưởng mùa đấu nhận được 1920 Để Phong Bí Bản và tỉ lệ cao nhận được đạo cụ hiếm Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, Cổ Phổ Tàn Quyển, Bệ Rèn, Mảnh Thác Bản...