Phiên bản Mai Ảnh Thiên Sơn đã cập nhật thêm bộ võ học mới nào? Cùng xem chi tiết!

 

Lưu Chuyển Huyết Thần Sát

Nơi nhận: Đổi trong giao diện Đại Hội Để Phong

 

Vũ khí Đồ Thủ / Thuộc tính Thái Cực丨Âm sát thương

Tên chiêu thức Phân loại Hồi (Giây) Nội lực mất Tầm bắn (m) Hiệu quả
Huyết Nhục Hoành Phi Thực 6 16 3 Thiếp thân tư trảo, đăng kiên phiên tảo. Gây cho mục tiêu chọn trúng sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).
Huyết Quang Chi Tai 6 16 15

Triệt bộ ninh yêu, phản thân hư trảm.

Gây cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước sát thương, khi phá phòng thành công khiến kẻ địch nhận được 5 tầng nội thương Huyết Bộc: Trong 5s duy trì mất khí huyết (Số tầng chiêu thức càng cao, sát thương càng cao), nội thương Huyết Bộc sẽ tự khỏi dần theo thời gian.

Ngậm máu phun người Thực 2 16 15

 Doanh hung thu phục, hàm huyết phụt nhân.

Phun một đường huyết tiễn ra phía trước mặt, gây cho kẻ địch trong phạm vi 15m sát thương, và khiến kẻ địch chưa đỡ đòn nhận 2 tầng nội thương Huyết Bộc: Trong 5s duy trì mất khí huyết (số tầng chiêu thức [Huyết Quang Chi Tai] càng cao, sát thương càng cao), nội thương Huyết Bộc sẽ tự khỏi dần theo thời gian.

Lưu Huyết Phi Lỗ Thực 10 16 15

Hư không toàn dẫn, huyết luân nhiếp hồn.

Ném ra phía trước 1 Huyết Trích Tử, gây cho 1 kẻ địch đầu tiên tiếp xúc sát thương âm, nếu kẻ địch chưa đỡ đòn, có thể chụp đầu hắn (hôn mê 2s) và túm hắn kẻ địch về phía trước.

Như Mao Ẩm Huyết Giá 1 8 0

Phục thân súc thế, lưu huyết ám chuyển.

Bản thân vào trạng thái Như Mao Ẩm Huyết, mỗi lần đỡ đòn thành công nhận được 1 tầng trạng thái Huyết Phí, duy trì 8s, có thể cộng dồn 5 tầng.

Khi bản thân có trạng thái Huyết Phí, chiêu thức này có thể chủ động thi triển, bổ nhào về kẻ địch, cắn vào cổ, gây sát thương âm, và mỗi đòn kèm 10% sát thương âm (kèm sát thương bỏ qua phòng), số tầng Phí Huyết càng cao, kèm sát thương càng cao. (Biến chiêu có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Huyết Hải Thâm Thù Thực 15 16 6

Trầm kiến trác mã, huyết khí bộc phát.

Gây cho kẻ địch trong phạm vi 6m xung quanh sát thương, và khiến kẻ địch chưa đỡ đòn nhận 3 tầng nội thương Huyết Bộc: Trong 5s duy trì mất khí huyết (số tầng chiêu thức [Huyết Quang Chi Tai] càng cao, sát thương càng cao), nội thương Huyết Bộc sẽ tự khỏi dần theo thời gian.

Đồng thời phóng ra 5 Huyết Trích Tử bay lượn: Gây cho kẻ địch tiếp xúc sát thương âm, và khiến kẻ địch chưa đỡ đòn hôn mê 2s (Hiệu lực 1 lần, chiêu thức không thể thi triển trên không trung).

Huyết Chảy Thành Sông Nộ 10 Nộ khí mất 50 6

Đồ đao bất phóng, huyết hải bất chỉ, thần huyết lưu chuyển, thi hoàng biên dã.

Gây cho kẻ địch xung quanh sát thương, mỗi đòn đều khiến kẻ địch chưa đỡ đòn nhận được 5 tầng nội thương Huyết Bộc: Trong 5s duy trì mất khí huyết (số tầng chiêu thức [Huyết Quang Chi Tai] càng cao, sát thương càng cao).Khi thi triển chiêu thức này bản thân có thể tự do di chuyển, và là trạng thái Hoàng Bá Thể

*Một vài hình ảnh