Ngoài những tính năng mới được cập nhật, phiên bản Mai Ảnh Thiên Sơn cũng mang đến rất nhiều thay đổi và điều chỉnh khác.

Điều chỉnh một số tính năng

 • Cổ Điện Luận Võ thêm mới võ học, nội công và kinh mạch liên quan Minh Giáo, Thần Cơ Doanh.
 • Ở chỗ NPC đổi Lăng Tiêu Thành "Tuyết Trai Thập Nhị Yến" thêm mới loại Chủng Phù "Sinh Tử Phù [Túc Thái Dương-Chính]. (Phái Thiên Sơn).
 • Đóng đổi trang sách nội công Hàn Băng Chân Khí ở chỗ NPC Ác Nhân Cốc “Vương Tinh Tinh”, bỏ yêu cầu học trang sách Hàn Băng Chân Khí phải là Vô Môn Phái (Thêm trang sách nội công Hàn Băng Chân Khí vào phần thưởng cấm địa Thanh Vân Bảo).
 • Cấm địa Thanh Vân Bảo thêm mới rơi trang sách nội công (Không khóa), trong đội sau khi có người chơi không phải Danh Tuấn Giang Hồ vào (Bất kể người chơi này sau này có rời cấm địa, rời đội hay không), người chơi còn lại chỉ nhận được trang sách nội công Hàn Băng Chân Khí khóa.

 • Cách chơi Tâm Ma thêm mới rơi Liệt Vân Bát Tiễn Bình Thư.
 • Cách chơi “Hoa Sơn Luận Kiếm” tăng thêm điều kiện mở: Mở Cửu Âm Chí Nội 3. tức là các server mở từ nay về sau trước khi mở Cửu Âm Chí Nội 3 sẽ không mở cách chơi và tính năng liên quan “Hoa Sơn Luận Kiếm”.
 • Đóng cách chơi “Hẹn Chiến Bang”.
 • Tính năng quên chiêu thức: Có thể phục hồi lại đủ tầng skill đã luyện trước đó sau khi quên đi. Vẫn tốn tu vi để phục hồi lại.
 • Người chơi tham gia sự kiện thế lực Ẩn Thế Môn Phái phải là Danh Tuấn Giang Hồ.
 • Bang chiến chuyển qua đúng 20h00 ngày T7 hàng tuần.

Quy tắc ghép tàn quyển khóa và không khóa

1. Nội Công Giang Hồ Tàn Quyển khóa tham gia ghép ra trang sách là khóa, Nội Công Giang Hồ Tàn Quyển không khóa tham gia ghép ra được trang sách là không khóa.

2. Mảnh Thác Bản khóa tham gia ghép ra trang sách là khóa.

3. Cổ Phổ Tàn Quyển khóa tham gia ghép ra trang sách là khóa, Cổ Phổ Tàn Quyển phân giải trang sách khóa nhận được là khóa.

4. Điều chỉnh quy tắc đổi võ học Mị Ảnh Kiếm Pháp ở chỗ NPC Tô Châu – Người Đổi Lôi Đài Thiên Thê: Trong tàn quyển dùng để đổi, chỉ cần có tàn quyển khóa, thì trang sách sau khi đổi là khóa, sau khi phân tách trang sách khóa tàn quyển nhận được tất cả đều là khóa; Trang sách dùng tàn quyển không khóa đổi vẫn là không khóa, và sau khi phân tách trang sách vẫn là tàn quyển không khóa.

Cách chơi lì xì

1. Sau khi mở cách chơi, người chơi có thể ở chỗ kênh chat góc dưới bên trái hoặc mở khung đối thoại sử dụng tính năng Lì Xì. Người chơi có thể tự cài đặt yêu cầu Danh Tuấn Giang Hồ và thực lực tối thiểu của người chơi nhận.

2Cách phát Lì Xì chia thành “Lì Xì kênh” và “Lì Xì Nhóm”.

 • Lì Xì Kênh: Thế Giới, Môn Phái, Ẩn Thế, Môn Ẩn, Bang, Nhóm, Đội, Thế Lực.
 • Lì Xì Nhóm: Người chơi có thể tự chọn nhóm bản thân tạo hoặc người khác tạo tiến hành phát Lì Xì.

3. Loại hình phát Lì Xì là “Lì Xì thử vận may” và “Lì Xì thường”.

 • Lì Xì thử vận may: Số tiền mỗi người nhận được là ngẫu nhiên.
 • Lì Xì thường: Số tiền mỗi người nhận được là cố định.

4. Hệ thống phát Lì Xì sẽ thu thuế bằng 5% tổng số tiền Lì Xì (Thuế là trừ thêm, không trừ trong tổng số tiền Lì Xì phát); Người chơi nhận Lì Xì, hệ thống không thu thuế.

5. Lì Xì trong 30 phút không có người nhận, sẽ trả lại toàn bộ số tiền Lì Xì và thuế.

6. Lì Xì trong 30 phút có người nhận nhưng chưa nhận hết thì chỉ hoàn trả số tiền Lì Xì còn dư, thuế đã trừ không hoàn trả.

7. Tổng số tiền Lì Xì thấp nhất 10 Lượng, cao nhất 5 đĩnh; Số lượng Lì Xì tối thiểu 2 cái, nhiều nhất 50 cái.

Thêm mới Tiệm Đổi Võ Học Giang Hồ

- Sau khi sự kiện CAC “Oa Khấu Khiêu Lương hoàn thành, người chơi có thể đến Tô Châu Võ Dịch (396, 740) có thể thông qua Long Văn Thác Thạch đổi võ học giang hồ cấp thấp: Võ học giang hồ có thể đổi gồm có: Tàn Dương Kiếm Pháp, Điêu Linh, Kinh Hồng Đao Pháp, Lưu Sa, Thanh Vân Chưởng Pháp, Đường Lang Quyền, Thiên Anh Phá Trận Đao, Bát Hoang Đao Phổ, Ma Tâm Liên Hoàn Thủ.

- Lưu ý: Số lượng có thể đổi tương ứng theo Cửu Âm Chí.

 • Cửu Âm Chí Nội 3 có thể đổi 1~3
 • Cửu Âm Chí Nội 4 có thể đổi 4~6
 • Cửu Âm Chí Nội 5 có thể đổi 7~8
 • Cửu Âm Chí Nội 6 có thể đổi 9~10

Bang hội minh chiến (thử nghiệm)

1. Điều kiện tham gia: Hoàn thành SK CAC Oa Khấu Khiêu Lương; Người chơi Danh Tuấn Giang Hồ và chưa tổ đội; Không ở trạng thái đi tù, tội phạm truy nã; Khi điểm PK dưới 2000; Không ở trạng thái sự kiện khác; Đồng thời không tồn tại trạng thái kẻ chạy trốn.

2. Phân phối trận doanh: Người chơi phù hợp điều kiện nhấp vào chiến trường, sẽ dựa vào trận doanh của bang hệ thống phân phối trong danh sách đối chiến (Trận doanh Thiên Uy hoặc trận doanh Thiên Võ) tiến hành phân phối trận doanh.

Lưu ý: Bang của server khác nhau có thể được phân phối ở cùng 1 trận doanh.

3. Điều kiện cơ bản: Dựa vào tiến trình server khác nhau, khỏa mãn cấp Thiên Thê cá nhân mới có thể tham gia

 • Server Nội 3: Phải đạt Vô Dữ Luận Tỉ
 • Server Nội 4: Phải đạt Cử Thế Vô Song
 • Server Nội 5: Phải đạt Uy Trấn Hoàn Vũ
 • Server Nội 6: Phải đạt Thiên Nhân Hợp Nhất

4. Thời gian tham gia: 21: 00-21: 45 thứ 4, thứ 6 mỗi tuần; 21: 30-22: 15 thứ 7 mỗi tuần.

5. Địa điểm đối chiến: Đối chiến trong map liên server Độc Cô Thành.

6. Cách nhận: Thông qua tiêu diệt người chơi trận doanh phe địch hoặc bản thân ở khu vực sân Thí Luyện Trung Tâm cùng với điểm trang đoạt … tăng tích điểm liên minh.

7. Tích điểm và cách tính chiến tích:

 • Tiêu diệt người chơi phe địch, tăng 3 tích điểm chiến minh, đồng thời tăng 3 điểm chiến tích cá nhân.
 • Ở khu vực Thí Luyện Trung Tâm cứ mỗi 300s, tăng 1 tích điểm tăng 1tích điểm Chiến Minh, đồng thời tăng 1 điểm chiến tích cá nhân.
 • Thành công thu thập điểm tranh đoạt, tăng 1 tích điểm Chiến Minh, đồng thời tăng 1 điểm chiến tích cá nhân.
 • Cứ nhận được 1 lần trợ công, không tăng tích điểm Chiến Minh, nhưng tăng 3 điểm chiến tích cá nhân.
 • Cứ gây 50000 điểm sát thương, không tăng tích điểm Chiến Minh, nhưng tăng 1 điểm chiến tích cá nhân, tăng giới hạn 300 điểm.
 • Sau khi chiến trường bắt đầu 30 phút, tích điểm nhận ở các cách x2.

(Chiến tích cá nhân và chiến tích bang sau khi Chiến Trường kết thúc sẽ thống nhất tiến hành tổng kết xếp hạng)

8. Cách nhận: Tỉ lệ tích điểm của 1 trận doanh bất kỳ đạt 8000 tích điểm trước tiên, hoặc trận doanh tích điểm cao sau khi thời gian chiến đấu kết thúc.

9. Thưởng: Đan dược tăng tốc lịch luyện, Tu Vi Quán Chú, đan dược tăng tốc nội tu…, sau khi cách chơi kết thúc, hệ thống sẽ dựa vào xếp hạng của Chiến Minh tiến hành phát thưởng xếp hạng, biểu hiện càng tốt, thưởng càng hậu hĩnh.