Vượt cấm địa Cửu Nguyên Trại sẽ mang về quà thưởng hậu hĩnh!

Điều kiện tham gia

  • Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, người chơi mở giao diện cấm địa giang hồ, có thể nhấp Cửu Nguyên Trại tham gia cách chơi này.

Quy tắc tham gia

  • Thực lực người chơi cần đạt Nhất Đại Tôn Sư, giới hạn số người là 3 người.
  • Cấm địa sẽ thay đổi độ khó dựa vào Cửu Âm Chí, số lượng rơi sẽ tăng theo Cửu Âm Chí.
  • Tỉ lệ rơi đạo cụ ở cấm địa không thay đổi theo sự thay đổi cấp của Thiên Thê.
  • Khiêu chiến cấm địa không có giới hạn số lần vượt ải, và không chiếm tổng số lần khiêu chiến của 7 lần mỗi tuần, nhưng mỗi lần vượt ải xong sẽ có thời gian hồi 10 phút.

Thưởng cách chơi

  • Thiên Luân Châu (Đạo cụ Chân Khí Quán Chú).