Hiệu quả võ kỹ [Khốn Thiên Đao Quyết] - [Khốn Thiên]:

Hiệu quả võ kỹ [Khốn Thiên Đao Quyết] - [Khốn Thiên]
Võ kỹ Mô tả
Khốn Thú Do Đấu - Khốn Thiên

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tầm bắn chiêu thức thành phạm vi 10m.

Thiên Các Nhất Phương - Khốn Thiên

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi trên người mục tiêu có 3 tầng “Giao Khốn(Đỡ)” phong chiêu 2s.

(Trong 10s không thể liên tục phong chiêu cùng 1 mục tiêu).

Thâu Thiên Hoán Nhật - Khốn Thiên

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch kèm 3 tầng “Giao Khốn(Đỡ)” có thể kéo đến gần bản thân 1 lần.

(Hiệu quả kéo người của chiêu thức bỏ qua đỡ đòn của kẻ địch, trong 10s không thể liên tục kéo gần cùng 1 mục tiêu).

Lưu ý

  • Võ kỹ trên sau khi học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Khốn Thiên] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Khốn Thiên Đao Quyết] có thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh