Hiệu quả võ kỹ [Đường Lang Quyền] - [Phách Phong]:

Hiệu quả võ kỹ [Đường Lang Quyền] - [Phách Phong]
Võ kỹ Mô tả
Đường Lang Phiên Xa - Phách Phong

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tầm bắn tăng 2m. Khi trang bị võ kỹ này, thời gian duy trì trạng thái Phá Xa [Đường Tí Phá Xa-Phách Phong] nhận được duy trì 2s.

Đường Lang Vấn Tâm - Phách Phong

- Sử dụng kỹ năng, có thể trực tiếp nhận được 2 loại trạng thái. Khi bản thân đồng thời tồn tại 2 loại trạng thái, động tác thu chiêu của [Đường Lang Bộ Thiền] sẽ càng nhanh hơn. Thi triển [Đường Tí Phá Xa] sẽ tốn trạng thái này.

Đường Tí Phá Xa - Phách Phong

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Thời gian trữ lực giảm. Khi bản thân đồng thời tồn tại 2 loại trạng thái [Đường Lang Vấn Tâm], tốc độ xung kích của kỹ năng càng nhanh hơn.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên sau khi học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Phách Phong] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Đường Lang Quyền] sẽ thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh